razgovor za posao, ilustracijaS obzirom na recesiju i gospodarsku krizu gradska uprava je prema nalogu gradonačelnika Grada Zagreba, srezala troškova zapošljavanja koje se realizira na temelju Plana prijma u službu u gradska upravna tijela. Ipak, kako u posljednje vrijeme ima više upita i nedoumica u vezi s tom temom priopćenjem je reagirala Služba za informiranje Ureda gradonačelnika. Evo što su odgovorili.

“Unatrag dvije godine otkako su počele mjere štednje, Plan nikad nije realiziran u cijelosti, a broj zaposlenika je u konstantnom padu:

  • 31. 12. 2008. – u gradskim upravnim tijelima radilo 2826 ljudi;
  • 31. 12. 2009. – ukupno zaposlenih 2793 (primljeno 76, služba prestala za 109);
  • 31. 12. 2010. – ukupno zaposlenih 2746 (primljeno 56, služba prestala za 97);
  • 17. 08. 2011. – ukupno zaposlenih 2737 (89 manje u odnosu na 2009.).

Treba napomenuti i to da je s 1. siječnjem 2011. umirovljeno 26 djelatnika gradske uprave, pa je tako 2010. prestalo s radom ukupno 123 službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima. Plan prijma za 2011. iskazuje potrebu za 92 djelatnika, a moguće je da se dio tih potreba riješi horizontalno, odnosno, vertikalno unutar uprave. Do 17. kolovoza 2011. zaposleno je 6 ljudi, a u tijeku je postupak za 36.

Napominjemo da se pri planiranju zapošljavanja uzimaju u obzir umirovljenja službenika i namještenika, kao i prestanci radnog odnosa po drugim osnovama, te da se nova zapošljavanja određuju samo u iznimnim slučajevima, kada je to doista neophodno i kada se radno mjesto ne može popuniti unutarnjim preustrojem.

Inače, Plan prijma u službu u gradska upravna tijela je akt koji se donosi sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima i usklađen je s Proračunom grada Zagreba, a sadrži potrebe pojedinih upravnih tijela za određenim brojem službenika, odnosno namještenika, a što se redovito objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba, dostupnom i na www.zagreb.hr. Na službenoj stranici Grada Zagreba objavljuju se i natječaji za zapošljavanje u gradskim upravnim tijelima, a na stranici su i Akti gradonačelnika na kojima se građani također mogu informirati o funkcioniranju gradske uprave, pa tako i o Planu prijma.” navodi se u priopćenju.