Izvor:
Zagrebački holding

Ivo Čović (Foto: Siniša Kosić /Medijska mreža)Na današnjoj sjednici Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga prihvaćen je prijedlog Uprave da se na tržištu kapitala, a putem javnog nadmetanja, ispitaju najpovoljniji uvjeti pod kojima se Zagrebački holding d.o.o. može kratkoročno zadužiti.

S obzirom da se radi o vrlo zahtjevnom postupku, koji se ne može obaviti u roku kraćem od šest mjeseci, Uprava je Nadzornom odboru predložila raspisivanje javnog nadmetanja za kratkoročno kreditno zaduženje u visini od 340 milijuna kuna, kojim bi se refinancirale postojeće kratkoročne financijske obveze u visini od oko 150 milijuna kuna, a ostatak bi se koristio za podmirenje dospjelih obveza po investicijama ugovorenim u prethodnom razdoblju (škole, vrtići, tramvaji, autobusi, stanogradnja i sl.).

Istodobno, dok traje postupak ispitivanja uvjeta na tržištu kapitala, Nadzorni odbor je obvezao Upravu da pripremi sve ostale elemente potrebne za izdavanje suglasnosti za kratkoročno zaduženje, a to su projekcije financijskih tokova, pregled stanja obveza i izvora za vraćanje dospjelih kredita (ugovori s Gradom Zagrebom, prihodi od osnovne djelatnosti, prihodi od vlastitih projekata itd.).

Podsjećamo, Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. u svibnju 2010. usvojila je mjere povećanja učinkovitosti poslovanja, u okviru kojih je predviđeno restrukturiranje i reprogramiranje kreditnih i drugih financijskih obveza. Najznačajnija aktivnost u sklopu ove mjere je dugoročno zaduživanje Zagrebačkog holdinga d.o.o. na tržištu kapitala radi smanjenja kratkoročnih obveza i dovršetka investicija u tijeku.