Na poziv gradonačelnika Grada Beča, dr. Michaela Häupla, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, zajedno s kolegama gradonačelnicima Amsterdama, Atene, Bratislave, Bukurešta, Ljubljane, Luxemburga, Nicosije, Rima, Sofije i Valle te visokim predstavnicima drugih europskih metropola, sudjelovat će 21. travnja na Sastanku gradonačelnika glavnih gradova EU. Susret prvih ljudi glavnih europskih gradova u bečkoj gradskoj vijećnici završit će usvajanjem Bečke deklaracije “Snažan glas u Europi“.

Glavne teme bečkog sastanka bit će:
Trenutna situacija – izgledi izazovi glavnih gradova EU;
Koji je okvir potreban za funkcioniranje Urbanog partnerstva na razini EU;
Koji su zahtjevi glavnih gradova EU za Urbanu agendu i njihovi doprinosi Agendi

Na početku jutarnjeg dijela skupa, ključnu misao iznijet će Corine Cretu, povjerenica EU za regionalnu i urbanu politiku, a nakon toga gradonačelnici će izlagati svoje prijedloge i stavove na neku od tema. Izlaganje gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića bazirati će se na temi “Trenutna situacija – izgledi i izazovi glavnih gradova EU”.

Podsjetimo, susret u Beču održava se nastavno na ranije sastanke u veljači 2013. i 2014. u Bruxellessu, u listopadu 2014. u Rimu te u ožujku 2015. u Parizu.