Foto:PressSkraćenje ljetne parlamentarne stanke sa sadašnjih dva na mjesec dana, prijedlog je s kojim će, krene li se u promjene Ustava, izaći naš saborski Klub, najavila je danas novinarima nezavisna zastupnica Jadranka Kosor.

Stanka od mjesec dana uobičajena je u europskim parlamentima, kaže Kosor, držeći da bi Sabor trebao raditi više i tako, možda, poboljšati ugled u očima javnosti.

 

[infopunkt 6951 2]

Kosor se slaže da poluprazne saborske klupe i nedolazak zastupnika na sjednice nisu dobra slika u očima javnosti. Stoga bi, kaže, trebalo razmisliti da se u zastupničkim plaćama utvrdi fiksni i varijabilni dio, koji bi ovisio o tome koliko i kako koji zastupnik radi.

[infopunkt 6951 3]

Na novinarsku primjedbu da ni članovi njezinog kluba (Željko Kerum i Nevenka Bečić) nisu redoviti u Sabornici, Kosor odgovara “mislim da će od jeseni biti bolje”.

O razlozima njihova nedolaska nije govorila, a na ustrajavanje da kaže zašto ne dolaze, novinarima je preporučila da isto pitanje postave i predstavnicima drugih klubova i zastupnika koji također ne dolaze redovito na sjednice.

Kosor se požalila i da je njen klub bio zaobiđen u konzultacijama o sastavu novog saborskog tijela – Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora.

Naš klub samo je dobio obavijest o članovima Odbora, to je praksa koja se mora promijeniti, kaže Kosor i najavljuje da će tim povodom na jesen predložiti sazivanje saborskog Predsjedništva sa svim klubovima kako bi se dogovorila pravila rada.

Svi zastupnici su jednaki po Ustavu i zakonu, o osnivanju novog odbora, sa novim, većim moćima, moraju biti obavješteni svi klubovi i zastupnici, rekla je Kosor.

Najavila je da će njezin klub na jesen tražiti i novu preraspodjelu članstva u odborima. Među zastupnicima sam koji nisu ni u jednom odboru, a željela bih raditi, iako se taj posao ne plaća dodatno, rekla je Kosor.

Krene li se u najavljene promjene Ustava kojima bi se ukinula zastara za politički motivirana ubojstva, Klub Jadranke Kosor i HGS-a će ih podržati, iako se tim izmjenama, upozorava Kosor, neće promijeniti problem nastao izmjenama zakona o europskom uhidbenom nalogu.

[infopunkt 6951 4]

[infopunkt 6951 5]

Taj problem ostaje, jer ostaje činjenica da je Hrvatska promijenila neke odredbe tog zakona nakon ratifikacije pristupnog ugovora, kaže Kosor.

Infopunkt.tv

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here