dječji crtež, ilustracijaRavnatelj Dječje bolnice Srebrnjak dr. Boro Nogalo zatražio je pomoć od predsjednice Vlade Jadranke Kosor. Povod za pismo su problemi u vezi s liječenjem djece s reumatskim bolestima biološkom terapijom te zaštite prava pacijenata na izbor liječnika.

Dječja bolnica Srebrnjak trenutačno skrbi o 40-tak djece s najtežim oblicima juvenilnog reumatoidnog artritisa i drugih oblika autoimunosnih /autoinflamatornih bolesti. Bez odgovarajuće tzv. biološke terapije te bolesti bi “nekontrolirano napredovale i neupitno dovele do invaliditeta” ističe Nogalo.

Primjedbe direktora HZZO-a Strizrepa

Nogalo odbacuje tvrdnje o nadriliječništvu i protuzakonitu radu. Naime, direktor HZZO-a Tihomir Strizrep pozvao je prošle srijede Grad Zagreb kao osnivača Dječje bolnice Srebrnjak da preispita protuzakonito obavljanje određenih medicinskih djelatnosti u toj ustavi za koje tvrdi da se rade bez potrebnih dozvola HZZO-a i ministarstva zdravstva. Riječ je terapiji biološkim lijekovima za 26-ero djece koja boluju od juvenalnog reumatoidnog artritisa.

Strizrep tvrdi da bolnica Srebrnjak, koja je sada pripojena Kliničkoj bolnici Sveti Duh, nema potrebne dozvole za liječenje juvenalnog RA, da je liječnik s kojim je u tu bolnicu prešlo 26-ero malih pacijenata iz Klaićeve tamo zaposlen bez potrebne dozvole ministra zdravstva, što je utvrdio Državni inspektorat, te da Nogalo pokušava HZZO-u nametnuti obvezu plaćanja skupih lijekova za neregistriranu djelatnost.

Nogalo, međutim, ističe kako je rukovodstvo bolnice želeći okupiti na jednom mjestu vrhunske stručnjake iz struke koja je do sada, zbog lokacijske razdvojenosti liječnika, bila neefikasna i nedostatna za rastuće potrebe pedijatrijske populacije, od 2009. zaposlilo dvoje liječnika koji se već više od 20 godina bave pedijatrijskom i adolescentnom reumatologijom. To su dr. Miroslav Harjaček, koji je došao iz Klinike za dječje bolesti Zagreb i koji je jedan od rijetkih dječjih reumatologa u Europi koji je završio subspecijalizaciju dječje reumatologije u SAD-u te za to posjeduje odgovarajući certifikat izdan od američkog udruženja pedijatara (AAP), i dr. Lana Tambić Bukovac, koja je došla iz KBC-a Rebro.

Preporuka za liječenje i provođenje biološke terapije u institucijama koje nemaju adekvatno educirane timove i potrebno iskustvo, putem telegrama i telefonskih poziva, u najmanju je ruku zabrinjavajuća i opasna, jer zalazi u temeljna ljudska prava odabira liječnika kao i prava djece na adekvatno liječenje, upozorava on.

Je li problem u novcu ili u terapiji?

Do sadašnje je situacije, napominje Nogalo, dovela činjenica da je suprotno očekivanjima, HZZO bolnici neargumentirano odbio bolnici platiti biološku terapiju, iako se ista provodila i fakturirala sukladno indikacijama i preporukama propisanim od strane HZZO-a.

Neshvatljivo je da je naša bolnica, koja skrbi o najvećem broju malih bolesnika u RH, jednostranim prekidom ugovora HZZO-a, a bez argumentiranog objašnjenja, izbačena iz mreže ugovornih organizacija, dok su u njoj ostale druge privatne bolnice i poliklinike upitnih motiva i nivoa pružanja zdravstvene zaštite, podsjeća Nogalo.

1 Komentar

  1. Što je sad na kraju sa reumom na srebrnjaku?Nas ne zanima politika koju netko želi provoditi preko leđa naše teško bolesne djece ,mi samo želimo da se dr.Harjačeku i našoj djeci konačno omogući nesmetano liječenje i terapije koji su našoj djeci neophodni.Nesmije se dogoditi da nam najboljeg specijalistu u toj domeni otjeraju.Ne vjerujem da će gospodu iz vlade ovo dirnuti,(jer njihovoj djeci ovo ne treba).Mi bi se trebali baviti našom bolesnom djecom koja trebaju puno pažnje i strpljenja,a ne da mi razbijamo glave i da se nama koriste u rješavanju takvih problema,mi smo tankih živaca otkad smo u takvoj dijagnozi,prepucavanja sa birokracijom nam netrebaju. Mama Branka