Početna Uncategorized ZG Imenik: Sačuvajmo vode

ZG Imenik: Sačuvajmo vode

Znate li odgovor na jednostavno pitanje kome i gdje se trebate javiti ako imate poteškoće u opskrbi pitkom vodom? Također, život bez vode je nezamisliv pa izuzetno je važno čuvati resurse od bilo kakvih zagađenja.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
– možete im se javiti ako ste suočeni s poremećajima u funkcioniranju vodoopskrbe i odvodnje u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Nadležni su također za priključenje na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje.

adresa: Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja. p. p. 896, 10001 Zagreb
besplatni telefoni: 0800 200 005, 0800 200 013, 0800 200 014, 0800 200 018

Za Grad Zagreb
tel: +385 (0)1 centrala: 6163-500
dispečerski centar: +385 (0)1 6163-676, +385 (0)1 6163-627
dispečeri (kvarovi na mreži): +385 (0)1 6163-999
fax prodaje vode: +385 (0)1 6163-657

Za Zagrebačku županiju

tel: +385 (0)1 6163-000 (centrala) za lokaciju Folnegovićeva 1
tel: +385 (0)1 6163-500 (centrala) za lokaciju Eleonore Patačić 1b
ili na telefonskom govornom automatu 060 524 524

e-mail: [email protected]
web: http://www.vio.hr/

VODOPRAVNA INSPEKCIJA GRADA ZAGREBA
– nadležna za reagiranje kod sumnji na onečišćavanje, odnosno zagađenja voda, npr. u slučajevima ispuštanja kanalizacije ili pražnjenja septičkih jama u potoke, rijeke i jezera

adresa: Vodopravna inspekcija Grada Zagreba, Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

tel: +385 (0)1 6101 111
fax: +385 (0)1 6101 073

web: http://www.zagreb.hr/

HRVATSKE VODE
– zaštita voda od onečišćavanja

adresa: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 6307-403

email: [email protected]
web: http://www.voda.hr

UPRAVA GOSPODARENJA VODAMA
– nadležni za inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti koje imaju ili mogu imati utjecaja na vodni režim; također nadziru vodnogospodarske objekte i sustav za korištenje voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od onečišćenja

adresa: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 6307-353

web: http://www.mrrsvg.hr/

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
– prati proučava i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu

adresa: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 4863 222

e-mail: [email protected]
web: http://www.hzjz.hr/

SANITARNA INSPEKCIJA
nadležna za zdravstvenu ispravnost  vode

tel: +385 (0)1 4677 102

e-mail: [email protected]
web: http://www.mzss.hr/

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here