Nakon što postupak mirenja između Vlade i sindikata liječnika i medicinskih sestara danas nije uspio, predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić za jesen je najavio štrajk 70 posto medicinskog osoblja, odnosno 46 tisuća liječnika i medicinskih sestara iz cijele Hrvatske.

“Mirenje je bezuspješno okončano, . Na postupak mirenja poslala je predstavnika koji nije imao mandat potpisati sporazum o mirenju”, rekao je nakon bezuspješnog mirenja predsjednik liječničkog sindikata Ivica Babić.

[infopunkt 7071 2] Ivica Babić

Za sutra je najavio sastanak Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog sindikata, a nakon toga uslijedit će i sastanci sa sestrinskim sindikatom s kojima će koordinirati aktivnosti, te će obavijestiti o datumu štrajka.

Tražili smo tri stvari, rekao je Babić pojasnivši da je jedna od njih da se prestane s pritiskom na kolege koji su tražili svoje pravo i ne pristaju raditi više od 48 sati, a o tome će izvijestiti i Europsku komisiju.

[infopunkt 7071 3] Ivica Babić

Tražili su i da se definira rok do kada trebaju biti gotovi pregovori te očitovanje Vlade na njihov prijedlog da jasno kaže koji su članci Kolektivnog ugovora koji su predložili sporni te pregovaranje o tim člancima.

Na pitanje što će biti s pacijentima kada krenu u štrajk, rekao je da “pacijenti trebaju pitati Vladu što ona to radi”.

[infopunkt 7071 4] Ivica Babić

Ipak, najavio je da će pokušati organizirati štrajk tako da što manje trpe i građani i pacijenti.

Ministar zdravlja Rajko Ostojić izrazio je žaljenje što mirenje nije uspjelo, istaknuvši da je štrajk legitimno pravo te da će se postupati u skladu s medicinskom etikom za dobrobit pacijenata.

Naglasio je da postoje dva različita sporazuma, te da je predstavnik Vlade imao ovlasti potpisati sporazum o mirenju.

Kazao je da je drugi prijedlog bio da se potpiše sporazum u koji bi se uključile točke koje bi imale efekte Kolektivnog ugovora. “Sindikati su inzistirali na nekim točkama i definirali sporazum koji bi de facto bio mini Kolektivni ugovor. To ne možemo napraviti, za to nismo imali ovlasti”, naglasio je Ostojić.

Ostojić je ustvrdio kako je Vlada ponudila cijeli niz ustupaka i kompromisa te da su bili spremni da mirenje završi. Podsjetio je da je u studenome 2011. sklopljen ugovor koji je u četiri navrata proglašen nezakonitim i ništetnim, te istaknuo da su unatoč tome što se nakon druge presude moglo očekivati da će zakon biti ništetan, poštovali taj ništetni nezakoniti Kolektivni ugovor i po njemu isplaćivali plaće.

“Kada smo dobili rješenje suda u roku 24 sata smo sazvali sve sindikate i ponudili jasna rješenja. Da to nismo napravili i sestre i liječnici koji su u lipnju dežurali dobili bi samo golu plaću, znači 50 do 70 posto manje”, naglasio je Ostojić.

[infopunkt 7071 7] Rajko Ostojić

Istaknuo je da su i u srpnju nastavili pregovore i ponudili rješenje – svakodnevno pregovaranje o sadržaju, no sindikati, rekao je Ostojić, za to nisu imali sluha. Ustvrdio je da rješenje koje su oni ponudili bilo skoro pa protuzakonito.

“Idemo i dalje sve po zakonu. Ovo nije borba države i sindikata, ovo je pitanje pravde”, rekao je Ostojić.

[infopunkt 7071 9] Rajko Ostojić

Pregovor o novom Kolektivnom ugovoru nastavit će Samostalni sindikat zdravstvene skrbi, a Ostojić je najavio da će se njim nastaviti pregovore u roku pet do sedam dana.

Infopunkt.tv

1 Komentar