Opsežan projekt informatizacije hrvatskog zdravstva koji je pred 15-ak godina započeo suradnjom Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ericssona Nikole Tesle nastavlja se uvođenjem eKartona i eHZZO – portala za pacijente.

Središnji elektronički zdravstveni zapis pacijenta, odnosno eKarton, objedinjen je i strukturiran skup osobnih zdravstvenih podataka o pacijentu, prikupljenih i pohranjenih u Centralni informacijski zdravstveni sustav – CEZIH kojem pristup imaju samo ovlašteni liječnici koji sudjeluju u liječenju pacijenta i za koje je pacijent dao pristanak.

Podaci se prikupljaju dobro uhodanim uslugama, poput eRecepta ili eUputnica, kroz zaštićenu virtualnu privatnu mrežu, a maksimalnu sigurnost jamči čitav niz zaštitnih mjera, uključujući kriptirani promet podataka te pametne identifikacijske kartice putem kojih ovlašteni zdravstveni djelatnici pristupaju sustavu. Digitalna razmjena cjelovite informacije o pacijentima među autoriziranim liječnicima podići će kvalitetu zdravstvene skrbi i sigurnost pacijenata te olakšati rad liječnicima, a potencijalno i drugim autoriziranim korisnicima.

Danas je moguće da kod prijama u bolnicu ili u hitnu službu liječnik nema nikakvih relevantnih informacija o pacijentu, npr.  ako je pacijent u nesvijesti ili jednostavno nije u stanju prenijeti tražene podatke. Korištenjem eKartona liječnik će kroz tridesetak sekundi moći sagledati sve relevantne medicinske informacije, poput onih o alergijama, implantatima ili lijekovima koje pacijent trenutno koristi i potom, sukladno tome, usmjeriti svoje aktivnosti te efikasnije pružiti pomoć. Ovo rješenje će smanjiti vrijeme provedeno u čekaonicama tamo gdje je to najpotrebnije te, uz bolju suradnju različitih razina zdravstvene zaštite, osigurati jedinstveni repozitorij podataka pacijenata sa sveobuhvatnim pogledom na njihovo zdravlje.

Važan dio nadogradnje funkcionalnosti je i komunikacija s pacijentima putem  eHZZO – portala za pacijente koji će aktivno uključiti pacijente u zdravstveni sustav te na jednostavan način obuhvatiti medicinske i adminstrativne podatke u digitalnom obliku i, u konačnici, rasteretiti zdravstvene djelatnike dijela administrativnog posla. Kroz eHZZO – portal za pacijente, dostupan putem sustava e-Građani, pacijenti će moći vidjeti sve svoje propisane i izdane lijekove i nalaze te dodatno samostalno upravljati pravima pristupa i zaštititi  svoju privatnost, a moći će vidjeti i detalje o tome tko je i kada pristupao pojedinim dijelovima eKartona.

Najveću korist od novih unaprjeđenja u informatizaciji zdravstvenog sustava hrvatski će pacijenti dobiti kroz bolju i učinkovitiju komunikaciju pacijenata sa sustavom te između autoriziranih zdravstvenih djelatnika međusobno. Dijelovi sustava koji su već implementirani značajno su doprinijeli podizanju kvalitete zdravstvenih usluga, a ova daljnja nadogradnja će dodatno tu kvalitetu poboljšati, premda će se puni razmjer te dobrobiti osjetiti tek kad se ispune svi zakonski preduvjeti i provedu planirane integracije među korisnicima sustava te kad sustav bude u punoj mjeri funkcionirao na nacionalnoj razini.

Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) s uslugama poput eRecepta, eUputnice i eNaručivanja već je svrstao Hrvatsku među najnaprednije Europske države u području eZdravstva, a po korištenju eRecepta s Danskom, Estonijom, Islandom i Švedskom dijelimo prvo mjesto u Europi. Opsežan i složen projekt informatizacije nacionalnog zdravstva dugoročan je projekt od kojeg korist imaju svi građani Hrvatske, zdravstveni sustav u cjelini, ali i hrvatsko gospodarstvo jer su naša rješenja u eZdravstvu kvalitetan izvozni proizvod čiju su vrijednost prepoznale i druge države.