Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba održao je danas konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na jučer danu suglasnost Vlade RH za sklapanje Izravnog sporazuma u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb te na izmjene broj 2 toga ugovora, kojima se utvrđuje pravo koncesionara na privremeno neuplaćivanje koncesijske naknade, ako nastupe okolnosti na koje nije mogao utjecati.

“Na žalost, moram ustvrditi da smo bili u pravu. Naime, Grad Zagreb je tek jučer dobio koncesijski ugovor s izmjenama broj 1, a sad vidimo da je Vlada prihvatila i izmjene 2, i time su potvrđene sve naše sumnje da je došlo do izmjena i dopuna osnovnog Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb. Prije svega ovim su potvrđene i naše i sumnje zaposlenih u ZLZ, da se i dalje vode pregovori s francuskim koncesionarom. Već sad se vidi da su bile utemeljene i naše sumnje da će sve promjene Ugovora ići na štetu RH, a u korist francuskog koncesionara. Ne ulijeva nam niti povjerenje, očita, premijerova neupućenost u cijelu problematiku, a još manje usmene garancije ministra Hajdaša Dončića koje do sada nije potkrijepio niti jednim pisanim dokumentom. ”, rekao je u uvodu Darinko Kosor.

“Potrebno je istaknuti sljedeće:

– ovakvom izmjenom Ugovora RH otvara mogućnost nenaplate koncesijske naknade, a na svoju štetu

– gotovo 1000 zaposlenih u Zračnoj luci Zagreb još uvijek nije dobilo garanciju Vlade RH da će njihova prava proizašla iz Kolektivnog ugovora i minulog rada biti osigurana, čak i ukoliko ih novi poslodavac ne bude mogao isplatiti.

– Još uvijek nema garancije da je koncesionar osigurao sredstva ne samo za plaće veći i za samu realizaciju projekta

– Ukoliko I dođe do realizacije projekta, pitanje je hoće li to biti izvedeno u predviđenom obimu?

– Ukoliko je došlo do izmjene uvjeta međunarodnog natječaja, postavlja se pitanje jesu li te izmjene zakonite?

S obzirom na broj otvorenih pitanja, Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za gospodarstvo i pravna služba pomno će pregledati Ugovor te se nadam da ćemo dobiti odgovore barem na neka od otvorenih pitanja. U međuvremenu ćemo nastaviti pružati podršku radnicima ZLZ, nastojati zaštiti interese Grada Zagreba kao suvlasnika ZLZ, ujedno štiti I interese Republike Hrvatske jer mi smo itekako za realizaciju ovog projekta, ali sukladno zakonskoj regulativi i u korist Republike Hrvatske i Grada Zagreba.”, poručio je predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba.