Autor:
Čistoća

smeće na Lašćinskoj (Foto: Siniša Kosić /Medijska mreža)Podružnica Čistoća započinje s postupnim uvođenjem novog sustava odvoza glomaznog otpada putem mobilnih reciklažnih dvorišta. U 2010. godini, novim sustavom bit će obuhvaćene gradske četvrti Novi Zagreb-Istok, Novi Zagreb-Zapad i Brezovica, dok će se u svim ostalim gradskim četvrtima provoditi postojeći sustav odvoza glomaznog otpada.
Ciljevi su:

– uklanjanje ružne slike na ulicama Grada Zagreba tijekom postojećeg načina skupljanja i odvoza  glomaznog otpada;

– poboljšanje sustava skupljanja i odvoza glomaznog otpada njegovim odvojenim prikupljanjem na mjestu nastanka (odvojeno skupljanje drvenog, metalnog, elektroničkog i elektrotehničkog otpada te guma) i nadziranjem skupljanja (nije dozvoljeno prebiranje i izuzimanje otpada od strane neovlaštenih osoba);

– smanjenje nastajanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.

Tijekom 2010. godine novi sustav odvoza glomaznog otpada odvijat će se na 40 lokacija u dva ciklusa i to:

U gradskoj četvrti Brezovica (15 lokacija)
Prvi ciklus: od 05.07.2010. do 16.07.2010.
Drugi ciklus: od 03.12.2010. do 07.12.2010.

U gradskoj četvrti Novi Zagreb-Zapad (15 lokacija)
Prvi ciklus: od 08.07.2010. do 16.07.2010.; od 22.07.2010. do 24.07.2010.
Drugi ciklus: od 07.12.2010. do 14.12.2010.; od 20.12.2010. do 22.12.2010.

U gradskoj četvrti Novi Zagreb-Istok (10 lokacija)
Prvi ciklus: od 17.07.2010. do 21.07.2010.; 24.07.2010.
Drugi ciklus: od 15.12.2010. do 18.12.2010.; 22.12.2010.

Skupljanje i odvoz glomaznog otpada na svakoj lokaciji trajat će jedan dan i to od 8 do 19 sati, s time da će se svaka lokacija obilježiti stupićima i trakama dan ranije. Na lokacijama će biti postavljeni veliki spremnici u koje će građani moći odložiti svoj krupni otpad. Pomagat će im radnici “Čistoće” i drugih koncesionara te neće biti dozvoljeno prebiranje i izuzimanje odloženog otpada od strane neovlaštenih osoba.

Ukoliko građani žele odložiti svoj krupni otpad tijekom godine (osim u ranije navedene termine), mogu to besplatno učiniti u bilo kojem od sedam reciklažnih dvorišta (najbliža su RD Kajzerica i RD Jakuševec) i/ili naručiti odvoz na tel. 6146 477 uz naknadu.

Građani koji imaju problema s dovozom električnih i elektroničkih uređaja na lokaciju mogu nazvati tvrtke koje su dobile ovlaštenje (koncesiju) za preuzimanje kućanskih uređaja te vrste i one će im bez naknade odvesti otpad (dužne su to učiniti tijekom cijele godine neovisno o odvozu glomaznog otpada). U tom smislu mogu nazvati besplatni telefon 0800-444-110 te naručiti odvoz.

POPIS LOKACIJA I TERMINA

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here