radio 101 (Foto: Radio 101)Nikad kraja slučaju Radija 101 i agoniji njegovih djelatnika. Skupština vjerovnika nekad popularne 101-ce trebala bi u drugoj polovici rujna odlučivati o sudbini radija koji usprkos ponudi nije prodan jer u za to predviđenom roku nije prenijeta koncesija na novog vlasnika. Kako je u međuvremenu stupio na snagu novi propis koji zabranjuje prijenos koncesije, a bez nje potencijalni kupac i nema previše razloga za kupnju. Plan prodaje je propao, rekao je danas Hini stečajni upravitelj Maroje Stjepović.

Ipak, Vijeće bi prema neslužbenim podacima o zahtjevu za prijenos koncesije trebalo odlučivati 10. kolovoza. Predsjednik Vijeća Zdenko Ljevak ranije je rekao da su zahtjev o prijenosu koncesije dobili 12. srpnja, ustvrdivši da je riječ o opširnom materijalu te da ga to tijelo mora ozbiljno razmotriti kako bi argumentirano donijelo odluku.

Čeka se odluka Vijeća za elektroničke medije

Prema Stjepovićevim riječima Skupštinu vjerovnika sazvat će nakon što dobije pismenu odluku Vijeća za elektroničke medije da se odobri prodaja Radija 101 Media servisu. Na javnom natječaju za prodaju Radija 101 u stečaju Media servis je dao najbolju ponudu, bio je spreman platiti 15,1 milijun kuna.

Stjepović smatra kako više nema mogućnosti da Vijeće odobri prodaju jer je 28. srpnja stupio na snagu Zakon o elektroničkim medijima koji više ne dopušta prenošenje radijske i televizijske koncesije na drugu osobu. Ovakvim zakonskim rješenjem željelo se spriječiti prikrivanje vlasničke strukture medija. Njegovom primjenom prekidaju se postupci prenošenja koncesije na novog vlasnika, smatra Stjepović.

Stečaj ili likvidacija?

Četiri mjeseca radilo se na prodaji Radija 101, a od 15,1 milijun kuna bivši i sadašnji zaposlenici neće vidjeti ništa. Ni državi neće biti plaćeni doprinosi, niti će se namiriti ostali vjerovnici. Skupština vjerovnika na kraju bi u tom slučaju trebala odlučivati hoće li se tvrtka likvidirati čime će izgubiti koncesiju ili će se izraditi stečajni plan.

Postupak donošenja stečajnog plana, prema mišljenju stečajnog upravitelja trajat će najmanje šest mjeseci do godinu dana, naravno ako takvu opciju prihvati Skupština. Ako Skupština prihvati stečaj kao rješenje Radio 101 će nastaviti emitirati program, potraživanja vjerovnika vjerojatno će pretvoriti u udjele, a neki će možda i dobiti dio novca.