Početna 1NA1 Zagonetni crni ciklus akrila Mladena Žunjića

Zagonetni crni ciklus akrila Mladena Žunjića

Kako vrijeme ili juri ili se posve sporo kreće, svejedno je, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, Mladen Žunjić, slikar iznimno velike produkcije, nadahnuti autor niza ciklusa u ulju i akrilu na platnu velikog formata, sve dublje zaranja u istraživanje, produbljujući vlastita saznanja i moći i dosezima i boje i formata.

Nedavno je zaokružio rad na crnom, tamnom ciklusu akrila na ozbiljno velikom formatu platna, 110 x 100 cm, koristeći se isključivo crnom bojom koja tvori različite, misteriozne oblike, znakove na platnu.

Crnilo oblika, naizgled, posve jednostavnih kompozicija, ipak skriva u sebi tajanstvenu šifru, ključ za razumijevanje jednobojnog svijeta.

Čudesni znakovi, oznake, povezani i nepovezani, u kontaktu i izvan njega, gibajući i umireni, čvrsti i neprozirni, jednostavni i istodobno bolno složeni, do same granice nelogičnosti.

Žunjić eksperimentira s bojom i formatom platna, slobodno prepuštajući boju platnu i platno boji, u međusobnom djelovanju i utjecaju.

Na prvi pogled pred nama se odvija drama, oduvijek bliska i poznata čovjeku, podjela na bijelo i crno, na dobro i zlo, na svjetlost i tamu, na dan i noć, intenzivno crno na čistom bijelom.

Zagonetni crni ciklus akrila na platnu Mladena Žunjića nosi u sebi i neskrivene opominjujuće osjećaje, dodir sklone i li nesklone sudbine, trenutak sreće ili neopreza.
Vrlo zanimljiva likovna konstrukcija Mladena Žunjića, osebujna ideja i izvrsna realizacija.

Miroslav Pelikan