Vješto kombinirajući dva formata platna, 100 x 100 i 100 x 80 cm, slikar Mladen Žunjić kreira novi ciklus u ulju i akrilu izazovnih i čudesnih motiva, oči, ovali, krugovi, izvijene linije koje omeđuju obojene plohe uz obilje boje.

Niz misterioznih znakova, međusobno povezanih ili posve izdvojenih temelj je novoga ciklusa ovoga slikara, koloristički i dalje jak, vrlo sugestivan.

Raznolike forme okupljene su u cjelinu na površini platna svjedočeći o skrivenim povijestima, o detaljima događaja koji se možda ipak nisu dogodili, o ljudima i pojavama u zaboravljenim vremenima, kada sve prekriva konačni zaborav.

Poput tajanstvenog atlasa nepostojećih zemalja, izgubljenih svjetova koji žive samo u sjećanjima ili u legendama koje se uporno prenose iz generacije u generaciju, Žunjićev neobični svijet, neprekidno mijenjajući izgled, prerasta iz jedne situacije u drugu, stalno se mijenjajući s jedinom željom, nikada ne biti stalan, ne biti nepromjenljiv.

Naravno, slikar ne može odoljeti istraživanju već uobličenih volumena, valja putovati dalje, produbljivati fantastične krajolike i nezadrživo osvajati i ono što je teško i zamisliti, dosegnuti nedohvatljivo. Novi ciklus ulja i akrila na platnu većih formata Mladena Žunjića, uzbudljiv je i poticajan, atraktivan i tajnovit.

Ritam događanja iz slike u sliku sve je brži i žešći, nezaustavljivost promjena očita je, stvara se novi svijet.

Miroslav Pelikan