Foto: PRESSRješenje inspektora HAKOM-a potvrdilo je dosadašnje navode Vipneta kako su prema svim korisnicima ispunjene sve obveze, a posebno u slučaju slanja obavijesti korisnicima koji su imali neki drugi paket roaming usluga da u svakom trenutku mogu zatražiti Eurotarifu za roaming.

Prema HAKOM-ovom rješenju, koje je stiglo na Vipnetovu adresu, obustavlja se inspekcijski nadzor nad poštivanjem obveza Uredbe iz Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu uz zaključak da je Vipnet postupio u skladu s obvezama iz Uredbe o roamingu br. 531/2012.

Naime, HAKOM je u svom rješenju potvrdio da je Vipnet svim korisnicima, koji nisu imali uključenu jednu od posebnih Eurotarifa, sa 1. srpnja automatski omogućio Eurotarifu kao i postavljanje ograničenja potrošnje i besplatno informiranje o dosegu 80% i 100% potrošnje, čime su ispunjeni uvjeti Uredbe.

HAKOM je također istaknuo da je Vipnet obavještavanjem korisnika, koji su koristili neku drugu roaming tarifu, o mogućnosti jednostavnog prelaska na Eurotarifu postupio u skladu s obvezama iz Uredbe o roamingu.

Korisnicima nije nanesena šteta

Prema HAKOM-ovom rješenju Vipnet nakon 1. srpnja svojim korisnicima roaming usluge nije naplaćivao po starim tarifama, višim od onih propisanih EU Uredbom. Naime, HAKOM je na temelju provjere dostavljenih računa određenog broja korisnika koji su odabrani slučajnim izborom, a koji su se tijekom perioda od 1. do 15. srpnja 2013. nalazili u roamingu, potvrdio da je cijena roaming usluga bila ispravno naplaćena.

HAKOM-ovo rješenje jasno upućuje na činjenicu da su optužbe Udruge Telekom bile netočne i neutemeljene te da su krivo informirale javnost i bespotrebno uzbunile velik broj korisnika čime su nanijele znatnu štetu Vipnetu.