Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet donijeli su, kao Skupština Zagrebačkog holdinga d.o.o., odluku o raspisivanju natječaja za izbor tri člana Uprave Zagrebačkog holdinga, na mandat od četiri godine.

“Zagrebački holding je najvažnije gradsko poduzeće koje pruža brojne komunalne usluge u gradu Zagrebu i kroz sljedeće četiri godine očekuje ga veliki zadatak povećanja učinkovitosti i smanjivanja troškova. Kako je Holding jedna od ključnih poluga za podizanje kvalitete života svih Zagrepčanki i Zagrepčana, od kandidatkinja i kandidata koji se planiraju javiti na natječaj očekujemo da su iznimno motivirani i spremni dati svoj doprinos i ponuditi inovativna rješenja u skladu s  našom vizijom Zagreba kao zelenijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg grada. Kako smo ranije i najavljivali, doista želimo vidjeti najbolje ljude na ovim mjestima, zbog čega pozivam sve kvalificirane i motivirane da se jave na natječaj”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević prilikom raspisivanja natječaja.

Osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), kandidatkinja ili kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke; uz najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme i da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama u nekom od sljedećih područja: financije, restrukturiranje, komunalne usluge ili IT sektor.

Uz te uvjete, od kandidatkinja i kandidata se očekuje da u svojoj prijavi obvezno prilože i prijedlog programa razvoja ZGH d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZGH d.o.o..

Natječaj je objavljen danas na internet stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr  i Zagrebačkog holdinga na www.zgh.hr, te se na tim adresama može pronaći i popis sve dokumentacije koju valja priložiti prijavi koju kandidati i kandidatkinje trebaju poslati do 12. srpnja 2021.