Zagrebacki-holding-postao-smećeSlužba za korporativne komunikacije Zagrebačkoga holdinga poslala je priopćenje vezano za pojedine neutemeljene medijske napise o navodnom raskolu u Zagrebačkom holdingu d.o.o..

” Dužni smo reagirati na pojedine natpise u medijima, te upozoriti javnost kako ovakvi tendenciozni napisi ne odgovaraju stvarnom stanju unutar tvrtke i Uprave koja joj je na čelu. Poslovanje Zagrebačkog holdinga u proteklim je godinama generiralo gubitke pa je nova Uprava nakon provedbe hitnih mjera financijske konsolidacije pokrenula proces operativnog restrukturiranja sukladno usvojenim strateškim odrednicama.
S tim u vezi odlučeno je da se podružnice sa svojim djelatnostima izdvoje u zasebna trgovačka društva. Kroz ovakvu podjelu, ostavlja se pravna slijednost kao i solidarno jamstvo izdvojenih društava za sve obveze koje su ostale u matici – Zagrebački holding. U prvom koraku u posebna trgovačka društva izdvajaju se podružnice AGM, Čistoća, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Robni terminali Zagreb, Stanogradnja, Tržnice Zagreb i Vodoopskrba i odvodnja. Izdvajanje ostalih podružnica u posebna trgovačka društva, uslijedit ću u idućim koracima.
Također treba imati na umu da je Zakonom o vodama određeno da se djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju kao javna služba od interesa za jedinice lokalne samouprave. Sukladno tome, javni isporučitelj ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Zakonom je određeno da su komunalne vodne građevine u vlasništvu isporučitelja vodne usluge, a rok za usklađenje javnih isporučitelja sa Zakonom o vodama je 31. prosinac 2013. Što se tiče izdvajanja podružnica u posebna trgovačka društva, treba naglasiti da je ono uvjetovano interesom da se izdvoje u tržišno usmjerene djelatnosti, odnosno da ih se odvoji od komunalnih djelatnosti koje su od interesa za građane Grada Zagreb te da se pri tome obave sva usklađivanja s zakonskim propisima.
Strateška odrednica kod njihovih izdvajanja jest da se u nova trgovačka društva unose poslovne aktivnosti koje su se obavljale u okviru podružnice kako bi se omogućilo efikasnije poslovno upravljanje u novim društvima i osigurao pravni slijed obavljanja tih djelatnosti. Sva imovina koja je potrebna za obavljanje djelatnosti prenosi se na nova društva (zalihe sirovina i materijala, oprema – kamioni, strojevi, itd.) tako da nisu točni niti utemeljeni pojedini medijski napisi o navodnoj rasprodaji vrijedne imovine.
Izdvajanjem djelatnosti Zagrebačkog holdinga u posebna trgovačka društva, ne gube se niti profiti niti gubici tih društava. Sve i dalje ostaje u Grupi Zagrebački holding, a cilj je povećanje efikasnosti upravljanja i poslovanja kako bi se gubici smanjili. Ovakvi poslovni potezi nametnuti su postojećim gospodarskim okruženjem i financijskom situacijom u cijeloj zemlji. Zagrebački holding mora se prilagođavati direktivama Europske unije te treba slijediti njene smjernice i u skladu s tim prilagođavati poslovanje. Podsjećamo da u sustavu Zagrebačkog holdinga već postoje podružnice koje su izdvojene u trgovačka društva, primjerice Gradska plinara Zagreb i Gradska plinara Zagreb-Opskrba. Zbog toga ne vidimo razlog zašto se upravo sada diže nepotrebna panika oko podružnica koje su prošle već istu proceduru te neometano nastavile s radom.
Isto tako, Zagrebački holding, kojem je Grad Zagreb povjerio obavljanje komunalnih usluga u interesu građana Grada Zagreba, u svom se poslovanju mora rukovoditi odgovornošću prema građanima koji pune proračun Grada Zagreba iz kojeg se financiraju komunalne usluge te im isporučivati što kvalitetnije i jeftinije usluge. Sve tržišne djelatnosti koje su u sastavu Zagrebačkog holdinga moraju biti ili konkurentne ili ih se ne treba obavljati na uštrb komunalnih djelatnosti koje su od interesa građanima i gospodarstvu Grada Zagreba.”

www.zgh.hr