Foto: zgh.hrVezano za brojne upite korisnika usluga trgovačkog društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. hoće li postojeći model jedinstvene uplatnice ostati na snazi nakon provedenih statusnih i organizacijskih promjena trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., odnosno hoće li umjesto jedne uplatnice dobivati više uplatnica za pružene usluge sa zadovoljstvom vas možemo obavijestiti o sljedećem:

Postojeći model jedinstvene uplatnice ostaje na snazi i prilagođen je statusnim i organizacijskim promjenama u poslovanju Zagrebačkog holdinga.
Od prosinca će jedinstvena uplatnica samo promijeniti svoj vizualni identitet, ali model naplate i dalje će ostati isti – jedinstven iznos obračunat na jednom nalogu za plaćanje, za sve naknade i usluge ( komunalne naknade, naknade za uređenje voda,usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,naknada za utrošak vode, zaštićena/ugovorna najamnina za stanove u vlasništvu Grada Zagreba, pričuva za prostore u stambenim zgradama koji su pod upravljanjem GSKG).
U cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima u jedinstveni sustav naplate postupno uključujemo i uključiti ćemo sve korisnike usluge Vodoopskrbe i odvodnje (oko 160 000 korisnika koji nisu uključeni u jedinstven sustav naplate), a nakon toga u jedinstveni sustav naplate uključit ćemo i sve korisnike Gradske plinare- Opskrbe d.o.o.
Molimo sve korisnike koji to nisu učinili da nam dostave svoj OIB jer na taj način omogućavaju našu punu uslugu i sprečavaju mogućnost dobivanja više, a ne samo jedne uplatnice.

Zahvaljujemo na razumijevanju te vjerujemo da će građani grada Zagreba i nadalje podržavati naše napore za poboljšanjem kvalitete usluga koje im svakodnevno pružamo.

www.zgh.hr