Foto: shutterstock_Izvansudska nagodba pomaže djeci i mladima u sukobu sa zakonom da preuzmu odgovornost za svoje postupke, a žrtvama mogućnost nadoknade štete.

Osim toga, praksa je pokazala da upravo ta mjera značajno smanjuje mogućnost ponavljanja kaznenih djela: stopa recidivizma kod djece i mladih koji su bili uključeni u izvansudsku nagodbu je između 10 i 13 posto, dok se u sukobu sa zakonom ponovno našlo čak 30 posto onih koji su bili uključeni u druge odgojne mjere. Zbog toga je danas predstavljen priručnik „Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj“, koji je nastao zajedničkom suradnjom UNICEF-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva pravosuđa, Udruge za izvansudsku nagodbu, Pravosudne akademije, Državnog odvjetništva i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.
Iako se ovaj model u Hrvatskoj razvija od 2000. godine, do sada su bile ustrojene samo tri službe za izvansudsku nagodbu:Zagrebu, Osijeku, Splitu.
„Naš cilj je osigurati da izvansudska nagodba bude pristupačna svoj djeci u Hrvatskoj, kao odgovor na rastuću potrebu da ne kriminaliziramo djecu već utječemo na pozitivnu promjenu njihova ponašanja“, istaknula je na predstavljanju priručnika potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Dodala je kako u prilagodbi pravosuđa djeci moraju uz stvaratelje politika sudjelovati svi stručnjaci kojih se to tiče – suci, policijski stručnjaci, socijalni pedagozi, socijalni i zdravstveni radnici, zagovaratelji prava djeteta i roditelji – a jedan od načina je edukacija stručnjaka koju zajedno provode Ministarstvo i UNICEF.
„Podaci Ministarstva unutarnjih poslova kazuju kako su djeca i mladi 2012. godine počinili 4438 kaznenih djela. Na žalost, mnogi od njih ostaju zauvijek stigmatizirani kao počinitelji kaznenih djela. Izvansudska nagodba daje im priliku da se u izravnom susretu ispričaju žrtvi, dožive njenu patnju i poprave nastalu štetu. Dosadašnja praksa pokazala je gotovo 80-uspješnost svih takvih nagodbi, što znači da dijete dobiva šansu nastaviti svoj život na pravom putu, a žrtva potrebno obeštećenje koje nije uvijek materijalno, već i emocionalno“, istaknula je v.d. predstojnica Ureda UNICEF-a Đurđica Ivković.
Na predstavljanju priručnika govorila je i zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt, predsjednica Udruge za izvansudsku nagodbu Anja Mirosavljević, sudac i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje Srđan Šimac te urednica izdanja Nivex Koller Trbović s Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.