ostMinistar zdravlja ističe kako će pregovori sa sindikatima biti u srijedu – a očekivani rezultat je dogovor.

Ministar zdravlja Rajko Ostojić komentirao je najavljeni štrajk medicinskih sestara, liječnika i tehničara te je rekao da nakon što je kolektivni ugovor proglašen ništetnim – svi sindikati su u dobroj vjeri pozvani na razgovor.

[infopunkt 7008 1]

“U dobroj vjeri i s argumentima otvaramo pregovore. Očekujem da ćemo vrlo brzo završiti tu priču – a do tada vrijedi mini kolektivni ugovor koji je donesen po zakonu”, rekao je.

Ističe kako je svjestan situacije budžeta bolnica te su pacijenti prioritet.

O prekovremenom radu koji liječnici odbijaju ministar kaže kako su svi, poput njega samog, potpisali suglasnost o prekovremenom radu, a u slučaju da se otkaže – ističe kako će od toga morati proći 30 dana.

[infopunkt 7008 2]

Ipak, apeliram na dogovor. Pregovaramo u srijedu, bit će u dobroj vjeri te očekujem da ćemo vrlo brzo završiti pregovore.

O outsourcingu određenih djelatnosti u zdravstvu, ministar kaže kako će se revidirati taj plan – a odnosi se na još neke djelatnosti.

[infopunkt 7008 3]

Vesna Šerić o prekovremenom radu

[infopunkt 7008 6]