Dosljedno istraživanje kolora i formata suvremenom hrvatskom likovnom umjetniku, vrijednom slikaru Mladenu Žunjiću kontinuirano donosi i tražena i željena postignuća, dosegnute više i sve više razine realizacije kompozicija u akrilu i ulju na platnima izrazitih veličina.

Najnoviji set akrila na platnu formata 110 x 90 cm, jasno pokazuje autorov povratak naglašenim energetskim gibanjima, ne to nije kaotični odnos silnica, to je uređeni svijet iznimne snage kontroliranog kretanja, koji pratimo snažnom nazočnošću boja i oblika koji paralelno čine imaginarni svijet.

Energija kao vječni simbol života protječe kroz sve slikareve kompozicije, neprekidno, u čudesnim putanjama uz nepredvidljive napore, tvoreći nisku zapisa iz drevnih vremena, o životu i smrti, o ljubavi i mržnji, o noćima i danima, o plovidbi i vjetru, o morima i rijekama, ispričane jezikom apstrakcije.

Novi ciklus akrila Mladena Žunjića na platnu nosi sjećanje na nezaboravljenu legendu iz davnine, u vatrometu boja i formi, u strašnom kolopletu zbivanja, u sudaru čovjeka i mase, u srazu probuđenih emocija.

Istodobno, slike su prekrivene brojnim simbolima, čudesnim oznakama u vrtlozima pojedinih boja, skrivenim porukama iz prošlosti.

Miroslav Pelikan