Nakon današnjih gotovo četverosatnih pregovora između predstavnika Vlade i Hrvatskog liječničkog sindikata i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, odlučeno je da će se postupak mirenja nastaviti u ponedjeljak u 10 sati, jer je Vlada zatražila stanku radi dodatnih konzultacija.

“Blizu smo pomirenja, ali sve ovisi o rezultatima koji će nam se u ponedjeljak priopćiti nakon konzultacija Vladinog miritelja i ekipe koja je bila s njim”, rekao je novinarima predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić.

[infopunkt 7069 1]

Istaknuvši da su pregovarači četiri sata argumentirano jedni drugima pokušali objasniti svoje pozicije, Babić je izrazio vjeru da će proces biti uspješno dovršen.

Nakon toga, rekao je, slijede sve aktivnosti vezane za bilo koji oblik akcija, uključujući i štrajk, ako mirenje ne uspije.

“Napravljen je određeni pomak, ali sasvim zadovoljan bit ću ako proces mirenja u ponedjeljak uspješno završi”, rekao je.

Babić je ocijenio da je voditelj mirenja Viktor Gotovac kvalitetno vodio postupak, te “napravio dobru medijaciju i približio njihove stavove”.

[infopunkt 7069 2]

[infopunkt 7069 3]

Predstavnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara odvjetnica Margita Plažanin očekuje da će u konačnici sindikati biti zadovoljni.

[infopunkt 7069 4]

Dok će u ponedjeljak sindikati liječnika i medicinskih sestara u Banskim dvorima nastaviti postupak mirenja, treći sindikat zdravstva koji je sudjelovao u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, očekuje da će istoga dana nastaviti kolektivne pregovore.

Predsjednica toga sindikata Spomenka Avberšek nije se priključila čelnicima sindikata liječnika i medicinskih sestara, koji su prije nekoliko dana prekinuli pregovore i pokrenuli postupak mirenja, već je najavila da će nastaviti pregovore jer ne želi da zaposleni u zdravstvu ostanu bez kolektivnog ugovora, pa da im poslodavac regulira prava Zakonom o plaćama.

Dva sindikata su pak prekinula pregovore tvrdeći da im Vlada, nudeći na potpisivanje kolektivni ugovor koji je zaključila sa Samostalnim sindikatom, uskraćuje prava i nanosi štetu liječnicima i medicinskim sestrama.

Infopunkt.tv/Hina