credit

Hypo Alpe-Adria-Banka d.d. uvela je prigodni Blagdanski nenamjenski kunski kredit s kamatnom stopom od 8,35 posto (EKS 8,69%) koji se odobrava bez jamca i depozita.

Blagdanski nenamjenski kredit odobrava se u roku od 24 sata, na iznose do 75.000 kuna bez naknade za obradu kredita i s jednakim anuitetom za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Kvaliteta i brzina usluge te usmjerenost na klijente i zadovoljavanje njihovih individualnih potreba su temeljni preduvjeti kvalitetnog poslovnog odnosa i povjerenja na relaciji banka-klijent. Blagdanski kredit po svojoj prirodi ima sve te karakteristike i odgovara na svakodnevne potrebe naših klijenata – brzo, jednostavno i izravno“, izjavila je Irena Weber, izvršna direktorica Poslovanja s klijentima od posebne važnosti Hypo Alpe-Adria-Banke.

Poslovanje s građanstvom i pružanje cjelovitih i modernih usluga koje izravno korespondiraju s potrebama klijenata je primarno usmjerenje Hypo Alpe-Adria-Banka, a Blagdanski kredit će klijentima Banke biti dostupan do 31. prosinca 2014. godine.