Foto: Infopunkt.tvSenat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je o nacrtu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije te, među ostalim, zaključio da je Strategija dobar temelj, ali da na njoj treba još raditi kako bi se dobio najkvalitetniji i najpromišljeniji dokument jer se strategije ne pišu često.

Zaključke sveučilišna Senata predstavio je danas novinarima rektor Aleksa Bjeliš uz napomenu da je rasprava o toj strategiji održana na jučerašnjoj sjednici Senata te da je bila dobro pripremljena, sadržajna i za nju su članovi Senata iskazali veliko zanimanje.

[infopunkt 7425 2] Blaženka Divjak o Smotri

Sveučilište na Strategiju gleda dinamično i prepoznaje veliki angažman kolega koji su ju pisali, rekao je Bjeliš te izvijestio kako Senat smatra da sada nije trenutak za kritičko sučeljavanje vezano za Strategiju, već da o tome strateškom dokumentu treba još razgovarati i na njemu raditi.

Rektor je najavio da će Sveučilište dati svoj prilog javnoj raspravi o Strategiji što skorije i to nakon što se precizno oblikuju stajališta iznesena u jučerašnjoj raspravi.

[infopunkt 7425 3] Bjeliš o Strategiji obrazovanja

Ipak, rektor je i danas ukazao na neke primjedbe Senata na nacrt Strategije, među kojima je i primjedba da Strategija treba imati pokretačku ulogu za cijelo društvo te da u nacrtu Strategije nisu u dovoljnoj mjeri izražene generalne strateške smjernice.

Osim toga, istaknuo je Bjeliš, u Strategiji nedostaje cjelovita analiza sustava u proteklih deset godina što je rezultiralo sadašnjim stanjem koje taj dokument mora uzeti u obzir. Pri tomu, objasnio je, nije riječ samo o financijskoj situaciji već o cijelome nizu pitanja za koje, mišljenje je Senata, Strategija ne predlaže dobra rješenja u profesionalnom smislu, posebice u njezinu provedbenom dijelu.

Bjeliš smatra da je Strategija u sebi neuravnotežena te da bi se u razgovoru trebala pronaći uravnotežena i kvalitetna rješenja budući da nam je, istaknuo je, potrebna dobra Strategija u kojoj moraju biti utemeljeni svi naši projekti kojima ćemo aplicirati za sredstva europskih fondova.

[infopunkt 7425 9] Bjeliš o mladim istraživačima

Infopunkt.tv/Hina