Povodom 9. Tjedna psihologije (15. – 22. veljače 2016) u prostoru Privatne prakse fizikalne terapije JB održat će se 16. veljače u 18 sati besplatno predavanje za građanstvo na temu „Psihološki pristup u tretmanu fizikalne terapije – Utjecaj misli i emocija na fizičko zdravlje“.

Prof. psih. Sanja Roškar u svom predavanju osvrnut će se na teme:
– Važnost uloge psihologa u fizioterapijskom tretmanu
– Kako prepoznati psihosomatske tegobe među korisnicima fizikalne terapije
– Preklapanje psihičkih i fizičkih tegoba
– Utjecaj misli i emocija na fizičko zdravlje
– Holistički i individualni pristup pacijentovom blagostanju

Korisnici fizikalne terapije uz fizičke simptome zbog kojih traže usluge fizioterapeuta (bol, napetost, glavobolja, smanjena funkcionalnost, ozljede) nerijetko izvještavaju o postojanju dodatnih simptoma kao što su nesanica, probavne smetnje, smetnje disanja, umor, promjene raspoloženja, povišen krvni tlak, dugotrajan stres, poremećaj rada štitne žlijezde, nemir…

Holistički pristup, kojim se u svom radu vodi i Privatna praksa fizikalne terapije Jadranka Brozd, pretpostavlja povezivanje psiholoških i fizičkih simptoma sa ciljem oblikovanja individualnog plana tretmana. Psiholog kao dio tima omogućava dodatne opcije koje povećavaju uspješnost tretmana i osnažuju korisnika u održavanju zdravlja.

Privatna praksa fizikalne terapije Jadranka Brozd u svoje aktivnosti uključila je od veljače program „OTVORENI UTORAK“, kao ciklus jednosatnih predavanja za sve zainteresirane građane u sklopu kojeg će se svakog utorka od 18 – 19 sati održavati predavanja na teme iz područja fizikalne terapije povezane s psihologijom, tjelesnom aktivnošću, zdravljem i dr. Najave tema moći će se pratiti na web stranici Fizikalne terapije JB kao i na Facebook stranici.

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here