Poljoprivredna škola Zagreb sa svojim partnerom, Srednjom školom “Arboretum Opeka,“ predstavlja završetak projekta „Stepenica više u poljoprivredi“. Predstavljanje rezultata projekta održat će se u srijedu, 16. studenoga 2016. u 10.00 sati u prostorijama Poljoprivredne škole Zagreb , Gjure Prejca 2.

Projekt “Stepenica više u poljoprivredi” sufinancirana je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013., sheme za dodjelu bespovratnih sredstava – Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II.

Vrijednost projekta je 734.998,87 kn, od čega 698.248,93 kn ili 95% predstavlja financijsku potporu Europske Unije, u skladu s ugovorom sklopljenim s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničkim tijelom razine 1 i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao posredničkim tijelom razine 2. Preostalih 36.749,94 kn financira Srednja škola “Arboretum Opeka”, odnosno Varaždinska županija. Projekt je trajao 12 mjeseci (od 30. studenoga 2015. do 29. studenoga 2016. godine).

U sklopu projekta izrađena je analiza tržišta u okviru koje je bilo anketirano po 30 poduzeća / proizvođača / subjekata u agroturizmu i proizvodnji i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja. Zadatak analize bio je definirati potrebna specifična znanja koja budući gospodarstvenik/ica u agroturizmu i proizvođač/ic i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja moraju imati. Rezultati analize bili su podloga za izradu kurikuluma navedenih zanimanja.
Projektom su razvili i proveli dva nova programa osposobljavanja odraslih: voditelja/icu agroturističkog gospodarstva i proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja. Novi programi temeljeni su na znanjima, vještinama, ishodima učenja usklađenim sa zahtjevima Europske unije i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te standardima kvalifikacija i zanimanja. Projektom su omogućili kadrovske i materijalne uvjete za provedbu novih programa. Projektom su se unaprijedile kompetencije strukovnih nastavnika obiju škola, a kupljena je i oprema koja je bila neophodna za provedbu pilot programa osposobljavanja.

Hrvatska uvozi oko 80% ljekovitog i aromatičnog bilja potrebnog za proizvodnju farmaceutske i kozmetičke industrije. Potencijali za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u Republici Hrvatskoj nisu dovoljno iskorišteni, kao niti mogućnosti (samo)zapošljavanja u ovoj djelatnosti. Uvođenjem novog programa osposobljavanja za „proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja“ dobili smo kvalitetne djelatnike koji će mogući potaknuti proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja i osigurati egzistenciju za sebe i svoje obitelji.

Strategije razvoja Varaždinske i Zagrebačke županije iskazuju potrebu i za razvijanjem turizma, osobito agroturizma, koji ima perspektivu postati značajan izvor prihoda i zaposlenosti. Agroturizam istovremeno predstavlja mogućnost plasmana tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, što predstavlja dodanu vrijednost i pridonosi boljem ruralnom razvoju, pa je i stjecanje znanja s područja agroturizma postalo imperativ daljnjeg razvoja ovih djelatnosti u našim županijama.

U programe osposobljavanja upisano je ukupno 40 polaznika. Nezaposlene osobe koje se bave poljoprivredom ili imaju vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, vlasnici poljoprivrednih
gospodarstava koji teže razvoju agroturizma, prodaji i promociji vlastitih proizvoda, budući poljoprivredni proizvođači koji su željeli steći relevantne kompetencije u navedenim djelatnostima, biti konkurentniji na tržištu rada. Projektom su osigurali bolju zapošljivost i razvili svoj poduzetnički duh – pronašli su svoje mjesto u aktivnostima ovoga projekta i profitirali od njega.