Poljoprivredna škola Zagreb zajedno s nositeljicom projekta, Srednjom školom “Arboretum Opeka”, poziva Vas na predstavljanje projekta „Stepenica više u poljoprivredi“. Predstavljanje projekta održat će se u petak, 22. siječnja 2016. u 10.00 sati u prostorijama Poljoprivredne škole u Ulici Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb.

Projekt “Stepenica više u poljoprivredi”sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013., sheme za dodjelu bespovratnih sredstava – Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II.

Vrijednost projekta je 734.998,87 kn, od čega 698.248,93 kn ili 95% predstavlja financijsku potporu Europske Unije, u skladu s ugovorom sklopljenim s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničkim tijelom razine 1 i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao posredničkim tijelom razine 2. Preostalih 36.749,94 kn financira Srednja škola “Arboretum Opeka”, odnosno Varaždinska županija. Projekt će trajati 12 mjeseci (od 05. prosinca 2015. do 04. prosinca 2016. godine).

Projekt radi na razvoju i provedbi novih programa obrazovanja odraslih: gospodarstvenik/ica u agroturizmu i proizvođač/ic i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja. Novi programi bit će temeljeni na znanjima, vještinama, ishodima učenja usklađenim sa zahtjevima Europske unije i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te standardima kvalifikacija i zanimanja. Projekt će omogućiti stvaranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za provedbu novih programa. Projektom će se unaprijediti kompetencije strukovnih nastavnika obiju škola, a bit će kupljena i oprema neophodna za provedbu pilot programa osposobljavanja.

Hrvatska uvozi oko 80% ljekovitog i aromatičnog bilja potrebnog za proizvodnju farmaceutske i kozmetičke industrije. Potencijali za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u Republici Hrvatskoj nisu dovoljno iskorišteni, kao niti mogućnosti (samo)zapošljavanja u ovoj djelatnosti. Uvođenjem novog programa osposobljavanja „proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja“ dobit ćemo kvalitetne djelatnike koji će biti u mogućnosti da potaknu proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja i osiguraju egzistenciju za sebe i svoje obitelji. Ovo će biti prvi obrazovni program takve vrste u Republici Hrvatskoj!

Strategije razvoja Varaždinske i Zagrebačke županije iskazuju potrebu i za razvijanjem turizma, osobito agroturizma, koji ima perspektivu postati značajan izvor prihoda i zaposlenosti. Agroturizam istovremeno predstavlja mogućnost plasmana tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, što predstavlja dodanu vrijednost i pridonosi boljem ruralnom razvoju, pa je i stjecanje znanja s područja agroturizma postalo imperativ daljnjeg razvoja ovih djelatnosti u našim županijama.

Nezaposlene osobe koje se bave poljoprivredom ili imaju vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, vlasnici poljoprivrednih gospodarstava koji teže razvoju agroturizma, prodaji i promociji vlastitih proizvoda, budući poljoprivredni proizvođači i svi drugi koji žele steći relevantne kompetencije u navedenim djelatnostima, biti konkurentniji na tržištu rada, osigurati si bolju zapošljivost i razviti svoj poduzetnički duh – naći će svoje mjesto u aktivnostima ovoga projekta i profitirati od njega.

U tijeku je izrada analize tržišta u okviru koje će biti anketirano po 30 poduzeća / proizvođača / subjekata u agroturizmu i proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja. Zadatak analize je definirati potrebna specifična znanja koja budući gospodarstvenik/ica u agroturizmu i proizvođač/ic i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja moraju imati. Rezultati analize bit će podloga za izradu kurikuluma navedenih zanimanja.

Uhvatimo korak s trendovima ruralnog razvoja i budimo dio budućnosti!