U subotu, 14. veljače, od 12 do 14 sati, na Cvjetnom trgu u Zagrebu, održat će se treća po redu kampanja “Miljarda ustaje protiv nasilja nad ženama“, ove godine s fokusom na Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska konvencija), koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. i postala obvezujući pravni dokument za sve zemlje koje su je ratificirale.

U 12 sati, Kampanji će se pridružiti i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba koja obnaša dužnost gradonačelnika dr. sc. Sandra Švaljek te će tom prigodom naglasiti važnost borbe protiv nasilja i nužnost ratificiranja Konvencije.

Uz podršku Grada Zagreba, Ureda za informiranje Europskog parlamenta i brojnih građana, Kampanju u Zagrebu organiziraju Centar za ženske studije, Zajednica saveza udruga osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, RODA – roditelji u akciji, CESI, Ženska soba, Udruga sindikata biciklista, SDFŽ GO Zagreb, I gdje je ljubav, te Udruga Kamensko.

Nasilje nad ženama prisutno je u svim društvima, a razlike možemo naći u dominantnim oblicima nasilja, odnosu prema nasilju, kao i mehanizmima zaštite žena žrtava nasilja. Problemi s kojima se i danas suočavamo i dalje su vezani uz nizak broj prijava nasilja nad ženama. Neke statističke pokazatelje moguće je pronaći na stranici SIGURNO MJESTO.