EGSO-vo izaslanstvo, koje su činile hrvatske članice Marina ŠKRABALO i Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA te švedska članica Ellen NYGREN , posjetilo je Zagreb i Slavonski Brod. Rasprave s NVO-ima, izbjeglicama, tijelima vlasti i volonterima bile su usmjerene na izazove s kojima se susreću razni dionici. Izaslanstvo se susrelo s predstavnicima Hrvatskog Crvenog križa, ureda UNHCR-a u Hrvatskoj, Međunarodne organizacije za migracije, Centra za mirovne studije, Isusovačke službe za izbjeglice, Hrvatske gospodarske komore, hrvatskih sindikata i udruga poslodavaca.

„Rad i nastojanja organizacija civilnog društva koje se bave izbjegličkom krizom od iznimne su važnosti, jer bi bez njih situacija na terenu bila puno gora. U ovoj izvanrednoj situaciji potrebno nam je više Europe, više demokracije i više solidarnosti. EGSO dosljedno ustraje na tome da su potrebni ozbiljni napori kako bi se olakšala integracija migranata i izbjeglica,“ rekle su gđa Škrabalo, gđa Martinović Džamonja i gđa Nygren.

Posjet Hrvatskoj dio je niza misija koje EGSO organizira u svrhu upoznavanja s radom organizacija civilnog društva koje se u okviru programa Odbora Djelujmo lokalno bave migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama. Cilj posjeta je utvrditi probleme i potrebe, kao i uspjehe i najbolje prakse raznih organizacija koje se aktivno bave sadašnjom izbjegličkom krizom.

Krajnji će cilj tih misija biti osiguravanje utemeljenog i dokumentiranog doprinosa osmišljavanju politika EU-a, nastavno na mišljenje EGSO-a Europski migracijski program: Drugi provedbeni paket. Niz EGSO-vih misija krajem 2015. i početkom 2016. godine uključuje posjećivanje 11 država članica EU-a (Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Malte, Poljske, Slovenije i Švedske), kao i Turske.