zet_06012011_naZagrebački električni tramvaj od danas izdaje mjesečne kupone za listopad, koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske, za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola čije se sjedište nalazi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a kojima je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta škole više od 5 kilometara, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Uz ovjeren zahtjev za izdavanje pretplatne karte, ukoliko istu još nemaju, učenici koji su prošle godine ostvarivali pravo na subvencionirani prijevoz za ovu školsku godinu ne trebaju priložiti Potvrdu, jer se nalaze na Popisu korisnika.

Novi korisnici prijevoza prilažu Potvrdu ovjerenu od strane škole te potpisanu od strane roditelja. Nepotpune Potvrde neće se zaprimati.

Učenici koji su kupili mjesečne kupone za rujan i listopad po punoj cijeni, bit će o povratu sredstava obaviješteni tijekom sljedećeg tjedna.

www.zgh.hr