Foto: PressJaz između očekivane životne dobi žena u bogatim i siromašnim zemljama sve je veći. Istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije, jedno od prvih koje analizira uzroke smrti kod žena starijih od 50 godina, utvrdilo je da se u razvijenim zemljama broj umrlih od neprenosivih bolesti dramatično smanjio u posljednjih nekoliko desetljeća – posebno od raka želuca, crijeva, dojke i vrata maternice.

WHO poručuje da bi se stanje moglo i pogoršati bez bolje dijagnostike i liječenja kardiovaskularnih bolesti te karcinoma.

Žene starije od 50 u siromašnijim zemljama također žive dulje, no kronične bolesti poput dijabetesa odnose njihove živote ranije nego u razvijenim zemljama.Svjetska zdravstvena organizacija utvrdila je sličan jaz i kod muškaraca starijih od 50 godina.

‘Sveukupno više žena može očekivati da će dulje živjeti, a ne tek preživjeti porod ili djetinjstvo. No ono što smo utvrdili je da je napredak puno veći u bogatim zemljama nego u siromašnima. Razlika između dva svijeta se povećava.’, kazao je ravnatelj odjela WHO-a za starenje John Beard.

Na temelju podataka o 11 zemalja obrađenih u istraživanju stručnjaci WHO-a utvrdili su da primjerice žene u Njemačkoj sada mogu očekivati da će živjeti 84 godine, u Japanu 88, a u JAR-u tek 73.