Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga radničkih sindikata, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata, GONG, Zelena akcija, Pravo na grad i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, uz potporu koalicije Platforma 112 predstavljaju:
Prijedlog ustavnih i zakonskih promjena za pokretanje i provedbu referenduma od strane građana

U kontekstu aktualnih ustavnih promjena, sindikati i udruge traže olakšavanje pokretanja referenduma od strane građana na državnom i lokalnom referendumu, uz preciziranje pitanja o kojima se ne može odlučivati putem referenduma (ustavne vrijednosti) te osiguranje transparentnosti financiranja i medijskog praćenja referendumskih kampanji.

U cjelovitom Prijedlogu ustavnih i zakonskih promjena (izmjene Ustava RH, Zakona o referendumu, Zakona o Ustavnom sudu) za pokretanje i provedbu referenduma od strane građana koji je uručen svim saborskim klubovima zastupnika, Radnoj skupini za ustavne promjene te nadležnom Ministarstvu uprave predlaže se:
1. uvjet prikupljanja 5% potpisa birača (ili fiksna brojka približna ovom postotku – 200 tisuća potpisa) za državni referendum.
2. uvjet prikupljanja 5% potpisa birača za jedinice lokalne i regionalne samouprave
3. razdoblje od 45 radnih dana za prikupljanje potpisa.
4. određivanje lokacija na kojima se ne smije prikupljati potpise te za definiranje i uvođenje sankcija za neprihvatljiv pritisak na građane za potpisivanje inicijativa. Protivimo se ograničenju prikupljanja potpisa na lokacije ureda državnih institucija – osim što će gomilati velike troškove po državni proračun, razmještaj državnih ureda dovest će do diskriminacije građana koji žive u manjim ruralnim sredinama i perifernim dijelovima države.
5. izuzimanje sljedećih pitanja iz referendumskog odlučivanja: (1) pitanja kojima se ugrožavaju najviše vrednote ustavnog poretka definirane u članku 3. Ustava RH „sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav”; (2) pitanja kojima se ugrožava nacionalna sigurnost i obrana; (3) pitanja koja se izravno odnose na proračun i poreze (pitanja koja imaju neizravne financijske učinke su naravno dopuštena); (4) obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma; (5) pitanja koja se tiču imenovanja u nadležnosti Sabora.
6. očitovanje Ustavnog suda o ustavnosti sadržaja referendumskog pitanja u roku 30 dana od prikupljanja početnih 10 tisuća skupljenih potpisa (za to vrijeme miruje rok za prikupljanje potpisa).
7. umjesto izlaznih kvota koje smatramo protivnima samoj logici izravnog odlučivanja birača, predlažemo uvođenje kvoruma za valjanost odluke na referendumu, sukladno ukupnom broju birača iz popisa birača koji mogu glasovati na konkretnom referendumu. Odluka na referendumu bi se donosila ukoliko je za nju glasala većina birača koji su pristupili referendumu uz uvjet da ta većina čini najmanje:
– 50% +1 ukupnog broja birača za izmjene Ustava
– 35% +1 ukupnog broja birača za izmjene organskih zakona
– 25% +1 ukupnog broja birača za izmjene zakona, lokalni referendum i ostala pitanja

8. da se, u skladu s načelom paralelizma procedura, odluka donesena na referendumu može izmijeniti samo novom referendumskom odlukom, što je onda i poticaj vlastima da uključe i potaknu građane u odlučivanje ukoliko njihov politički program odstupa od određene referendumske odluke.
9. donošenje novog Zakona o referendumu odmah nakon izmjena Ustava kojim će se urediti niz tehničkih pitanja ključnih za transparentnost referendumskog postupka, kao što su provjera prikupljenih potpisa, osnivanje i objava odluke organizacijskog odbora, medijsko praćenje kampanje, financiranje kampanje, promatranje referenduma, savjetodavni referendum.