umirovljenici, ilustracija– U Zagrebu je svaki treći, a u nekim kvartovima svaki drugi stanovnik stariji od 65 godina i treba mu gerijatrijska skrb kao vid produženog liječenja i prevencije komplikacija postojećih bolesti,- ističe  Spomenka Tomek-Roksandić, predsjednica Povjerenstva za gerijatriju pri Ministarstva zdravstva.

Povjerenstvo je predložilo je ministru Darku Milinoviću da se u sljedećoj fazi kategorizacije, kada na red dolaze specijalne bolnice, Specijalna bolnica za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici prenamjeni u bolnicu za gerijatriju, koja će pokrivati potrebe Zagrepčana za palijativno-gerijatrijskom skrbi. S obzirom da je 17 posto Zagrepčana starije od 65 godina potrebe za takovom specijaliziranom ustanovom su veoma izražene.

Bolnica bi, prema riječima Spomenke Tomek-Roksandić mogla imati 100 kreveta koji bi zadovoljili potrebe Zagrepčana. U određenoj fazi svoje bolesti oni tako više ne bi završavali u specijalnoj bolnici u Novom Marofu.

O potrebi ustroja gerijatrijske bolnice u Zagrebu dugo raspravlja, a predloženom rješenju sklon i Grad Zagreb, u čijem je ustanova vlasništvu, rekla je za Hinu Spomenke Tomek-Roksandić. (Online-Zagreb.hr /Hina)