Predavanje Dr. Carolyn Costin: Prevencija poremećaja prehrane s obzirom na američka iskustva, Zavod za javno zdravstvo “Dr Andrija Štampar”, 10 sati

Ugledna američka stručnjakinja za poremećaje prehrane gostuje u Hrvatskoj u organizaciji Udruge PET+.  u Zagreb 11. lipnja 2001. u službeni posjet dolazi prof. Carolyn Costin, eminentna američka stručnjakinja na području tretmana poremećaja prehrane.

Carolyn Costin je dugi niz godina vodila Centar i privatnu praksu te je paralelno razvijala i sudjelovala u provođenju četiri stacionarna i dva stambena programa za poremećaje prehrane.

1996. godine otvara vlastiti stambeno-rehabilitacijski centar “Monte Nido” u Malibuu u Kaliforniji za osobe koje pate od anoreksije, bulimije i ovisnosti o vježbanju. Carolyn Costin postaje pionir u liječenju poremećaja prehrane primjenjujući holističko-realistički pristup pacijentu.

Kako “Monte Nido” doživljava veliki uspjeh, tijekom narednih godina otvara i dvije nove klinike koristeći istu filozofiju i protokole. Carolyn Costin kontinuirano provodi edukacije i specijalističke treninge na području tretmana i prevencije poremećaja prehrane stručnjacima širom SAD-a. Svoju metodu usklađuje s novim istraživanjima i tehnikama u terapiji, nutricionizmu i modifikaciji ponašanja kao i vlastitim spoznajama o načinima uspješnog oporavka.

Takoeđer, Carolyn Costin je autorica četiri knjige: Your Dieting Daughter , The Eating Disorder Source Book, 3 izdanje, 100 Questions and Answers about Eating Disorders (2007) te Anorexia and Bulimia, A Nutritional Approach (suautor Alexander Schauss).

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here