Foto: Infopunkt.tvNa redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odlučeno je da će cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja biti unificirana.

Prema riječima ravnatelja HZZO-a Siniše Varge, cijena police dopunskog osiguranja HZZO-a mijenja se i iznosi 70 kuna mjesečno za sve kategorije koje su ugovorile policu. Nova cijena police bit će u primjeni nakon objave u Narodnim novinama i svih završenih tehničkih priprema. Ravnatelj vjeruje kako će nova cijena biti u primjeni od 1. listopada.

[infopunkt 7130 2]

Dopunsko zdravstveno osiguranje u potpunosti pokriva participacije u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje inače osiguranik mora sam doplatiti prilikom korištenja primarne zdravstvene zaštite, bolničkog i ambulantnog liječenja, specijalističkih pregleda, dijagnostike i laboratorijskih usluga.

Također, vijeće je odlučilo da se kod generičkih lijekova koje plaća HZZO, propisuje cjenovno najpovoljniji, u rangu istovrsnih lijekova.

[infopunkt 7130 3]

[infopunkt 7130 6]

Radi smanjenja Nacionalne liste čekanja provest će se natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupka magnetne rezonance MR na području Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Varaždinske županije. Nakon odabira najpovoljnijih ponuditelja za stanovnike ovih triju županija postupak magnetske rezonance postat će dostupniji.

Infopunkt.tv