SVE za NJU udruga žena oboljelih i liječenih od raka odlukom Upravnog odbora Udruge osniva i proglašava otvoreni poziv za dodjelu nagrade VAM. Nagrada se dodjeljuje u spomen na jednu od osnivačica i prvu predsjednicu udruge doc.dr.sc. Vesnu Andrijević Matovac.

Nagrada VAM  dodjeljuje se jednoj osobi, državljanki/državljanu Republike Hrvatske koja je tijekom 2016. godine svojim osobnim djelovanjem značajno pridonijela afirmaciji borbe protiv raka dojke u svojoj zajednici, afirmaciji prevencije ove zloćudne bolesti ili podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke u svojoj zajednici. Nagradom se naglašava važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, te kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka dojke u javnosti.

Kriteriji za dodjelu Nagrade VAM-a su:

  • izniman osobni doprinos u afirmaciji borbe protiv raka dojke, senzibiliziranju javnosti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na lokalnoj ili nacionalnoj razini, ili
  • posebno uspješno djelovanje u neposrednom pružanju podrške ili organizaciji pružanja podrške ženama oboljelima od raka dojke ili njihovim obiteljima te senzibiliziranju javnosti za probleme koje susreću žene oboljele od raka dojke u svim segmentima života, ili
  • značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke s gospodarskog, psihosocijalnog, humanitarnog, znanstvenog ili drugog stajališta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade VAM mogu podnositi državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, organizacije civilnog društva, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, stručna društva, vjerske zajednice i duge pravne osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade VAM-a mora sadržavati:

  • ime, prezime i adresu kandidatkinje ili kandidata,
  • kratki životopis (ako predlagatelj ima osnovne informacije),
  • obrazloženje prijedloga
  • dokumentaciju u pisanom ili elektronskom obliku (ako je predlagatelj ima)
  • osnovne osobne podatke i kontakte predlagatelja (fizičke ili pravne osobe).

Prijedlog mora potpisati predlagatelj, ako je predlagatelj fizička osoba. Ako je podnositelj pravna osoba, prijedlog treba potpisati ovlaštena osoba. Ako se prijedlog šalje elektronskim putem, potpisani prijedlog treba biti skeniran.

Rok za podnošenje prijedloga za Nagradu VAM za 2016. godinu je do 15. siječnja 2017. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Izbor nagrađenog vrši Upravni odbor Udruge između pristiglih prijedloga koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

U slučaju da nema valjanih prijedloga koji udovoljavaju propozicijama Javnog poziva, Nagrada će se dodijeliti na temelju prijedloga Upravnog odbora Udruge.

Prijedlog je potrebno poslati do 15. siječnja 2017.  putem elektroničke i/ili redovne pošte na adresu:

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU

Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb

[email protected]