ilustracijaPomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec prosinac 2010. i “božićnica” u iznosu od 100 kuna isplaćivat će se putem Hrvatske pošte od srijede, 22. prosinca.

Umirovljenici koji pomoć ne prime na na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima do četvrtka, 30. prosinca 2010.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 07/08,09/09,17/09 i 22/09), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500 kuna mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.

II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.

III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.