Foto: PRESSHrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je Ministarstvu financija primjedbe i prijedloge vezane za obvezu fiskalizacije na tržnicama i otvorenim prostorima, te apelira da se još jednom razmotri mogućnost izuzeća te djelatnosti od fiskalizacije, navodi se u današnjem priopćenju HOK-a.
HOK ističe kako su svi korisnici javnih površina, zakupci klupa ili štandova oduvijek bili porezni obveznici koji su bili dužni voditi poslovne knjige te po poreznoj prijavi plaćati odgovarajuće poreze. Isto tako, i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porez na tvrtku, porez za korištenje javnih površina i ostalo, a ispravnost poslovanja je pratila Porezna uprava kroz redovite nadzore te za propuste u poslovanju izricala zakonom određene kazne.

Jedina razlika koja je postojala između korisnika javnih površina i korisnika poslovnih prostora zatvorenog tipa, bila je neobaveza izdavanja računa (osim na zahtjev kupca), čime su se uvažavale specifičnosti poslovanja na tržnicama i otvorenim prostorima, a to su: izloženost vremenskim uvjetima, skučenost prostora poslovanja, fleksibilnost radnog vremena i sezonsko poslovanje u turističkim mjestima, stoji u priopćenju.

Sukladno tome, u HOK-u smatraju da bi se trebale uvažiti gore navedene specifičnosti poslovanja na tržnicama i otvorenim prostorima te da bi njihovi korisnici zbog toga trebali biti izuzeti iz fiskalizacije.

„Ističemo kako države Europske unije u pravilu nemaju zakonodavnu praksu propisivanja obveze izdavanja računa na tržnicama“, kaže se u priopćenju.

Zbog toga, HOK apelira da Ministarstvo financija još jednom razmotri mogućnost izuzeća od fiskalizacije djelatnosti prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima sukladno odredbi članka 6. Zakona o fiskalizaciji.

Danas počinje primjena mjera fiskalizacije na tržnicama, nakon što je Ministarstvo financija dozvolilo jednomjesečnu odgodu primjene novih propisa. Mnogo prodavača najavilo je da odlazi na odmor. Smatraju da im fiskalizacija nameće nove troškove i otežava posao jer u špicama, kad najviše prodaju, čekanje računa usporava rad i tjera kupce.

U svom priopćenju, HOK posebno ističe potrebu izuzeća pojedinih djelatnosti, a naročito proizvođače tradicijskih proizvoda kao što su licitari i dječje tradicijske igračke i sl. i to ne samo na tržnicama, nego i na prigodnim događanjima, svetkovinama, proštenjima i sajmovima.

Isto tako, HOK predlaže da se izuzme od fiskalizacije na tržnicama i otvorenim prostorima prodaja ribe iz ulova, kao što je određeno za ribu iz vlastitog uzgoja.

Također, prema informacijama sa terena, provedeni nadzorni pregledi u ugostiteljstvu i trgovini po pitanju primjene Zakona o fiskalizaciji, pokazuju da su za manje prekršaje primijenjene drastične kazne za male ugostitelje i trgovce.

U HOK-u smatraju da je potrebno djelovati preventivno uz prethodna upozorenja i edukaciju, umjesto zatvaranja objekata u jeku sezone. Ujedno, predlažu da se ne smatra prekršajem mali iznos viška u blagajni, nego da se utvrdi razumna dopuštena tolerancija viška, zaključuje se u priopćenju.

Hina