Dijana i Viktor Vetturelli 10 godišnjicu osnutka tvrtke proslavili su pokretanjem najpoznatije poslovne utrke u Hrvatskoj – B2Run, a skorašnju punoljetnost obilježit će inovativan tech projekt – qohubs.

Odakle ideja za pokretanjem jedne poslovne utrke te zašto 5 kilometara i kako to da se trči baš u – četvrtak? 

Dijana: Ideja se rodila slučajno, a često su upravo takve stvari i najbolje. Naime, 2015. smo godine slavili 10. godišnjicu postojanja kompanije i dugo smo razmišljali kako ju obilježiti. Kako tvrtka VETTURELLI posluje i aktivna je upravo u B2B sektoru s fokusom na organizacijsku kulturu i transformaciju, odlučili smo poslovnoj zajednici ponuditi jedan drugačiji, ali poticajan alat koji je značajan za jačanje neformalnih veza, poticanje komunikacije i stvaranje osjećaja zajedništva, a sve kroz aktivnu notu koju trčanje pruža.

Pet kilometara je optimalna dužina, jer omogućuje i onim sudionicima koji još nisu otkrili čari trčanja da prođu stazu, pa makar hodajući, a četvrtak nakon posla je optimalan afterwork termin. Riječ je o poslovnom okupljanju, pa smatramo kako bi vikendi trebali ostati rezervirani za obitelji i privatna druženja.

Koje su 3 stvari koje biste izdvojili, a da spajaju kulturu trčanja i onu poslovnu?

Viktor: Kod trčanja je fantastično da svatko podržava svakoga. Kultura trčanja nije „Zero-sum game“, što bi značilo da ako ja imam više, netko drugi će imati manje. U trčanju svatko može svoj učinak poboljšati. Poslovni svijet od toga može i treba učiti. U tvrtkama još uvijek vidimo kako postoji percepcija prema kojoj nečiji dobri rezultati nužno upućuju na nečiji deficit. S takvom percepcijom se u organizacijama rađa politika koja je naposlijetku loša za sveukupne poslovne rezultate.

Još jedna odlika trčanja je transparentnost. Odmah se vidi rezultat, tko se pripremio i tko je dao sve od sebe. Tu transparentnost se treba postići i u organizacijama. Istraživanja su pokazala, ako zaposlenik ima sve relevantne interne i eksterne informacije potrebne za svoj rad, učinak mu je bolji i može povezati svoj rad s poslovnim rezultatom tvrtke. To ujedno doprinosi i wellbeingu, jer vidi smisao u onome što radi. Naime, ako ne vidjeti smislenost našeg rada, lako vodi do burn out, a u najgorem slučaju i do depresije.

A treća, je – B2Run.

Ove su utrke svojevrstan teambuilding, ali su timovi jednako važni i van staza, kad se vrate u urede?

Viktor: Kada govorimo o organizacijama onda je tim najmanja jedinica za stvaranje dodane vrijednosti, a pojedinac daje svoj doprinos. Danas, u dinamičnom okruženju, pojedinac ne može imati dovoljno znanja, vještine i kapacitete, za stvaranje rezultata. B2Run s naglaskom na timske rezultate, šalje poruku o značaju timova i daje svoj doprinos organizacijama. Taj se doprinos vidi u komunikaciji i jačanju neformalnih veza koji u kompanijama počinju tjednima, a kod nekih i mjesecima prije samog događaja. Podjela organizacija po funkcionalnim odjelima otežava komunikaciju i promptno odgovaranje na tržišna iznenađenja kojih je svakim danom sve više. Zato se snagu neformalnih veza i socijalne bliskosti u tvrtkama ne smije podcijeniti.

Mreža koja se stvara među ljudima pomaže brzoj adaptaciji kad situacija to zahtjeva, pa prilike za sudjelovanje u aktivnostima koji potiču tu bliskost i komunikaciju valja njegovati.

Viktor Vetturelli i Dijana Vetturelli

Vaš najnoviji projekt je qohubs. O čemu je riječ i kome je namijenjen?

Dijana: Decentralizirani način rada je već desetljećima naša realnost, no od pojave pandemije kompanije se pojačano bave pitanjem rada na daljinu i rada od kuće te kako ono utječe na organizacijsku kulturu, suradnju, rad i stvaranje vrijednosti.

I dok se pojavljuju rješenja u vidu remote leadershipa i aplikacija za „internu komunikaciju“, stvarno relevantno pitanje je kako u remote modu jačati međuljudske odnose (na smislen način), kako stvarati zajedničko razumijevanje o radu i suradnji i kako brzo i skalabilno provoditi promjene. Sve ono što nam je potrebno da potičemo kritično propitkivanje, kreativnost, komunikaciju i kolaboraciju neovisno o tome gdje se naši kolege/ice nalazile.

qohubs je odgovor na ta pitanja. Riječ je o cloud baziranoj B2B platformi za samoorganizirajuće učenje u malim grupama, od četiri do šest osoba bez trenera i fasilitatora. Posebnost mu je što omogućava brze i skalabilne organizacijske promjene, a namijenjen je svim progresivnim organizacijama koje su svjesne, kako danas svaki zaposlenik mora i može dati svoj doprinos u vidu kreativnosti, znanja i drugačije perspektive.

Zašto 90 minuta?

Viktor: 90 minuta je u qohubsu najmanja vremenska jedinica za učenje – to su dva školska sata. Kroz promatranje grupa kako uče u digitalnom prostoru, uvidjeli smo kako je to najduže vrijeme u kojem grupa može držati fokus i najkraće potrebno vrijeme za dubinsku refleksiju svog rada, suradnje i organizacijskih izazova. Tijekom tih 90 minuta, qohubs aplikacija grupu potiče na razgovor uz različite interaktivne elemente i na taj način grupna sesija postaje središte aktivnosti. Imamo dvije opcije u ponudi: tematske cikluse od pet 90-minutnih sesija i tzv. popup za one organizacije koje s vremena na vrijeme svojim zaposlenicima žele ponuditi platformu za razmjenu na određenu temu.

qohubs je cloud bazirana B2B platforma za samoorganizirajuće učenje u grupama od četiri do šest osoba bez trenera i fasilitatora, a omogućava brze i skalabilne organizacijske promjene

Koje su 3 najveće prednosti qohubsa?

Dijana: Kada smo krenuli u dizajn platforme, vodili smo se idejom kako u digitalnom prostoru humanizirati pristup učenju i stvoriti okvire za organizacijski smislenu konverzaciju u psihološki sigurnom okruženju. Zato bih kao prvu prednost navela: smislenu konverzaciju. Konverzacija je nešto što u kompanijama kronično nedostaje. Priča se puno i cijelo vrijeme, no to ne znači da se priča o pravim i potrebnim stvarima za postizanje uspjeha.

Osim konverzacije ljudima u kompanija kronično nedostaje vrijeme, pa tako i HR stručnjacima kojima je povjeren zadatak koordinacije treninga i radionica. Koordinacija je vremenski intenzivan proces, kao i privikavanje na nove digitalne sustave, unos podataka, analitika… Zato smo se potrudili cjelokupni administrativni proces učiniti maksimalno jednostavnim i svesti ga na tri koraka. Nakon ta tri koraka, sve ostalo što se događa u qohubsu, događa se samo-organizirajuće unutar grupa koje uče.

I treće, s tehnološke strane smo se odlučili za rješenje u oblaku kako se ništa ne bi trebalo instalirati na servere naših klijenata i kako bi osigurali brz pristup sadržajima. Tu je bitno spomenuti da sve navedeno ne bi bilo izvedivo da se prilikom razvoja nismo udružili s našim gohubs partnerima Vladimirom Korenom i Goranom Antonovićem, koji cijelim putem dizajna pronalaze rješenja koja su izvan početnih nacrta. Zanimljivo je da je naša suradnja započela upravo na B2Runu prije mnogo godina i da je njihov tim odgovoran za nesmetano mjerenje rezultata bilo 800 ili 8.000 sudionika.

A kada pričamo o tehnološkom dijelu, iznimno nas raduje činjenica što su nam serveri na kojima se qohubs nalazi upogonjeni 100% zelenom energijom i da je u određenim segmentima platforma izrađena na načelima „green codinga“.

Da se, na kraju, vratimo na Zagreb i utrku 15.9. Koliko se ljudi očekuje? Mogu li se tvrtke još uvijek prijaviti?

Dijana: Događanja u protekle dvije godine su cjelokupno gospodarstvo naučile prihvatiti veliku količinu iznenađenja i nepredvidivost, tako da smo od procjena odustali. U 2019. se na zagrebačkoj utrci okupilo 8.000 zaposlenika, a koliko će ih ove godine biti – teško je predvidjeti. Brojat ćemo ih u tisućama, no koliko tisuća saznat ćemo tek 30.08. kada se prijave zatvaraju. Naime, od pandemije, kompanije čekaju s prijavama do posljednjeg trenutka i fokusiramo se na onaj dio koji je u našim rukama, a to je stvoriti okvire za odličnu zabavu i druženje.

Vidimo se na B2Run utrci 15.rujna, a kako biste osigurali svom timu mjesto na startu, a navijačima u publici – prijavite se na linku.