U posljednje vrijeme, paralelno sa slikanjem na velikim formatima, akademski slikar Damir Medvešek, kontirano dopunjuje kompleksni ciklus crteža, erotskog karaktera, da bi potaknut BDSM-om, u najnovijim radovima, dotakao i to nesvakidašnje područje.

Crteži u aktualnoj produkciji nose karakteristična obilježja Medvešekovog artizma, precizan i siguran crtež, anatomski dotjeran, uzbudljiv i izazovan. Slikarev potez je čvrst, odlučan u tvorbi viđenja i doživljavanja tajnovitog i nejavnog svijeta . I ovom ciklusu opažamo jedinstvenu moć olovke u ruci nadahnutog kreatora.

Naravno, slikar želi izazvati reakciju okoline, najprije je želi uznemiriti a zatim i pokazati opće poznatu stranu trivijalnog  u emotivnim odnosima..

Suprotstavlja li slikar različito, jedna prema drugome, odmjerava li i jedno i drugo u čudesnom kolopletu emocija?

Doista što sve čini a i što sve ne čini pojam ljubavi, što je važnije, što je primarno, što je trajnije, što je lijepo izvana i ili iznutra?

Medvešek  neprekidno slika, crta i uživa u svome radu, stvarajući opus likovnih djela mnogostrukog karaktera.

Najnoviji ciklus crteža Damira Medvešeka, rijetko viđenih motiva u aktualnoj umjetničkoj produkciji  jasno pokazuje autorsku vještinu i superiornu moć izražavanja.

Miroslav Pelikan