Jedinstveni obrazac dentalnog statusa „Zubna putovnica“ je pilot projekt koji provodi Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstvo osiguranje, Nastavni zavodi za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Grada Zagreba, Zavodi za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine.

U proljeće ove godine školska medicina započinje s redovitim sistematskim pregledima djece prije upisa u osnovnu školu čiji sastavni dio je i pregled kod doktora dentalne medicine. Pri sistematskom pregledu za upis u osnovnu školu školskom je liječniku neophodno donijeti tzv. “potvrdu doktora dentalne medicine”, no sadržaj i oblik tih potvrda razlikuju se diljem Hrvatske. To je dovelo  do izrade jedinstvenog obrasca pod nazivom “Zubna putovnica”.

Cilj projekta je unaprijediti oralno zdravlje djece prije upisa u prvi razred osnovne škole na način da pregled ne bude samo izdavanje tzv. “potvrde doktora dentalne medicine”.  Upis u osnovnu školu u visokom postotku je razlog prvog dolaska djeteta na pregled doktoru dentalne medicine. Putem „Zubne putovnice“ taj pregled postaje prilika za bolje upoznavanje roditelja i djeteta s doktorom dentalne medicine, početak sanacije i dogovor oko kontrolnog pregleda u cilju stjecanje navike redovitih posjeta doktoru dentalne medicine.

U želji da se projektom obuhvati još jedna generacija učenika osim onih koji će pohađati prvi razred osnovne škole, početkom školske 2016./2017. godine projekt se počeo provoditi i kod učenika šestih razreda osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Kod poziva na cijepljenje protiv hepatitisa B od školskog liječnika učenici 6. Razreda osnovne škole dobili su obrazac „Zubna putovnica“ za pregled kod doktora dentalne medicine.

Rezultati provedenih aktivnosti će se primijeniti u svrhu identificiranja problema u ostvarivanju prava djece na dentalnu zdravstvenu zaštitu i evaluaciju aktivnosti na području promicanja i unaprjeđenja oralnog zdravlja, prevencije karijesa i parodontnih bolesti i organizaciji zdravstvene zaštite u sklopu školske i dentalne medicine te u svrhu izrade i primjene obrasca u cijeloj zemlji.