Financijsku pismenost možemo definirati kao kombinaciju znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka. Ona umanjuje broj individualnih, ali i poduzetničkih promašaja te umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju kako pojedinca tako i društva u cjelini.

Posljednje istraživanje o razini financijske pismenosti u Hrvatskoj koje je krajem 2019. godine provela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokazalo je kako svega 38 posto građana postavlja dugoročne financijske ciljeve, 50 posto ih osobno vodi financije kućanstva i ima kućni budžet, a čak njih 64 posto ne razumije složenu kamatu. Skoro polovica, 46 posto preferira trošiti novac danas umjesto dugoročno štedjeti.

ŠTO JE TO ŽIVOTNO OSIGURANJE?

Život nas često suoči s različitim nepredvidivim situacijama koje mogu značajno utjecati na naš osjećaj sigurnosti te se negativno odraziti na daljnji tijek, ali i cjelokupnu kvalitetu našeg života. Osim toga, danas je svatko od nas kroz čitav svoj životni i radni vijek izložen različitim rizicima – od zdravstvenih i imovinskih, preko nesretnih slučajeva, pa sve do rizika za poslovanje. No, postoji način na koji možemo efikasno ublažiti negativne posljedice uzrokovane kriznim i izazovnim životnim situacijama.

Upravo polica životnog osiguranja predstavlja garanciju da će oni koje volite biti zaštićeni u slučaju da se vam nešto dogodi. Uz pomoć životnog osiguranja pomoći će te im da lakše podnesu i prebrode financijske poteškoće brinući pritom o njihovoj sigurnosti. Ono predstavlja važan dio financijske stabilnosti i dobrobiti obitelji ali može se tretirati i kao oblik dugoročnog ulaganja. Primjerice, pomoći će vam lakše premostiti kasnije  troškove  poput onih za školovanje djece, održavanje kućanstva ili liječenje.

Zbog nedovoljne informiranosti o troškovima kao i nerijetke percepcije kako je životno osiguranje skupo i neisplativo te manjka individualne odgovornosti, nedovoljne briga za vlastitu budućnost kao i nedovoljno razvijene svijest o kulturi osiguranja općenito – građani u Hrvatskoj ugovaraju police životnog osiguranja čak 7 puta manje u odnosu na prosjek Europske unije.

 PLAĆANJE PREMIJE I UGOVARANJE POLICE

Premija se ugovara kao godišnja, a može se ugovoriti i plaćanje premije u ratama (mjesečno, kvartalno, polugodišnje). Postoje i police kod kojih se premija plaća jednokratno, odnosno odjednom za cijelo trajanje osiguranja.

Kao sastavni dio ponude za osiguranje života ispunjava se i upitnik o zdravstvenom stanju osigurane osobe. Prilikom sklapanja ugovora važno je pružiti sve podatke te na sva pitanja na ponudi osiguranja odgovoriti potpuno radi ispravne procjene rizika kako bi društvo za osiguranje u cijelosti prihvatio primljenu ponudu za osiguranje života, te time potvrdilo svoje obveze isplate ugovorenih osiguranih svota.

Izračun osigurane svote kod životnog osiguranja temelji se na statističkim podacima o oboljenju i smrtnosti stanovništva, dobi osigurane osobe te ostalim faktorima rizika, kao što su: zanimanje, bavljenje rizičnim sportovima, hobijima i sl. Ovisno o svim navedenim faktorima te nakon provedene procjene rizika, dvije osobe iste dobi, koje zaključuju policu životnog osiguranja na isti iznos premije te isto vremensko trajanje, mogu imati različite osigurane svote u slučaju smrti. Ako je rizik od oboljenja ili stradavanja jedne osobe veći, mjesečna premija također će biti veća. Primjerice, uredski poslovi spadaju u niži razred prema razini opasnosti stoga će osobe koje se bave rizičnijim poslovima u pravilu plaćati veće premije.

Osim osiguranja u slučaju smrti, odnosno riziko osiguranja, u cijelu priču o životnim osiguranjima treba se uključiti i pojam “doživljenja” jer se osigurati može i slučaj „doživljenja“. U tom se slučaju radi o mješovitom životnom osiguranju koje pokriva i smrt i doživljenje. Nakon isteka police, osiguranik dobiva ugovorenu osiguranu svotu uvećanu za potencijalnu dobit te stoga predstavlja svojevrsni oblik dugoročne štednje, dok kod riziko osiguranja (u slučaju da se ništa nije dogodilo tj. osiguranik nije preminuo) korisnik police ne može računati s isplatom osigurane svote što znači da je vrlo važno pažljivo preispitati svoju konačnu odluku prilikom ugovaranja ove vrste osiguranja.

Dodatna prednost životnog osiguranja svakako je ugovaranje široke palete dopunskih pokrića od raznih nezgoda, teško bolesnih stanja, malignih bolesti i sl. Zato se u praksi uz sve police životnog osiguranja najčešće dodatno uzima i osiguranje od različitih rizika i nezgoda.

Važno je naglasiti i da su sva životna osiguranja neoporeziva te da, za razliku od neživotnih osiguranja, možete kombinirati više različitih polica životnog osiguranja istovremeno.

 O PROJEKTU SIGURNIJE SUTRA:

Zajednički projekt financijske pismenosti pod nazivom SIGURNIJE SUTRA društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje provode već treću godinu s ciljem  podizanja svijesti građana o važnosti financijske pismenosti na području osiguranja i predstavlja krunu dugogodišnjeg kontinuiranog rada na educiranju građana o uslugama i proizvodima osiguratelja. Više informacija doznati možete na WEB stranici: https://sigurnijesutra.huo.hr/ ili putem društvenih mreža Facebook: http://www.facebook.com/sigurnijesutra/  i Instagram: www.instagram.com/sigurnije_sutra

Projekt SIGURNIJE SUTRA provodi se u okviru Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine.