Predvidjeti budućnost nije lako, a upravo za nekoliko mjeseci naći ćemo se u situaciji kada vlastitom djetetu, kolegi ili prijatelju moramo pomoći u odabiru životnog poziva izborom fakulteta koji će odrediti njegovu budućnost. U moru informacija i želja, jedan je Kineziološki fakultet i Studijski centar za izobrazbu trenera koji su drugačiji od drugih.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao i njegova ustrojbena jedinica Studijski centar za izobrazbu trenera, prema prošlogodišnjem izboru studenata, jedan je on najpopularnijih fakulteta.

Budući magistri kineziologije obrazuju se na temelju znanstvenih pristupa procesu vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgojno-obrazovnom sustavu, u natjecateljskom sportu, u sportskoj rekreaciji, kineziterapiji u svrhu rehabilitacijskih postupaka, kao i provođenja sportskih programa za osobe sa invaliditetom sa primarnim ciljem poboljšanja i održavanja zdravlja svih sudionika kinezioloških aktivnosti.

Završeni studenti preddiplomskog stručnog studija Izobrazba trenera stječu kompetencije i vještine za uspješno provođenje stručnih poslova koji se ogledaju u kreiranju planova i programa trenažnih procesa u sportu, sportskoj rekreaciji, kondicijskoj pripremi sportaša i fitnesu kao i upravljanju kadrovskim, financijskim i prostornim resursima važnim za uspješno stručno djelovanje u pojedinim područjima primjene.

No, ono najvažnije, upravo je to da je kineziologija zanimanje budućnosti. Područje koje svakim danom napreduje i postavlja nove znanstvene temelje o pokretu, zdravlju, prevenciji bolesti, tjelesnog i zdravstvenog statusa što će biti predstavljeno na Danu otvorenih vrata u petak, 5. svibnja od 9 sati na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb.

Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i briga o vlastitom tijelu je područje koje je na vrhu prioriteta svakog čovjeka sa ciljem produžetka životnog vijeka i poboljšanja vlastitih mogućnosti. Ta cjelovitost pristupa biti će predstavljena na Danu otvorenih vrata.

Praktični prikaz prijemnog ispita održat će se u 9.30 i 14.30 sati. Fakultet poziva sve buduće studente, one koji će sada završiti srednju školu, kao i one željne dodatnog obrazovanja da se izravno upoznaju s područjem koje im itekako može promijeniti život.