Vlada Republike Hrvatske, na zatvorenom je dijelu današnje, 20. sjednice, raspravljala o kadrovskim pitanjima, priopćila je Vladina Služba za odnose s javnošću.

Sukladno odredbama Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, razriješena je i ponovno imenovana dosadašnja zastupnica Vlade RH pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik, koja je ujedno razriješena dužnosti ravnateljice Uprave za zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava.

Ivan Kovač razriješen je i ponovno imenovan ravnateljem Državnog zavoda za statistiku, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.

U Ministarstvu turizma, Davor Ižaković imenovan je pomoćnikom ministra.

Mladen Pejnović imenovan je predsjednikom, a Vlasta Pavličević i Teja Kolar članicama Povjerenstva za provedbu intervjua i prijedlog odabira najbolje ocijenjenih kandidata za imenovanje člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Članovi Povjerenstva će provesti razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju uvjete objavljenog natječaja te predložiti Vladi RH kandidata za člana spomenute Državne komisije, navodi se u priopćenju.

Članovi Odbora za standarde financijskog izvještavanja Damir Kaufman i Ante Samodol razriješeni su, a Žana Pedić i Ivana Matovina imenovane su novim članicama.

Miljenko Dešković imenovan je predsjednikom, Robert Smolec članom, a Ante Vuković tajnikom Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv rješenja fitosanitarnih inspektora prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu, donesenih u upravnom postupku prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Također, Anđelko Grospić imenovan je predsjednikom, Ante Vuković članom, a Igor Hasl tajnikom Povjerenstva za rješavanje o žalbama protiv šumarskih inspektora prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu, donesenih u upravnom postupku prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme Mirko Vuković te je Miran Škerl imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja.

Isto tako, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se Glavnoj skupštini društva Hrvatska brodogradnja –Jadranbrod d.d. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Nike Raiča, Darka Bandule, Lukše Čičovačkog i Ivana Tudića te izbor Sanjina Kuljanića, Gordana Rubeše, Tomislava Bukše i Predraga Šarića novim članovima. Nadzornom odboru predlaže se izbor Sanjina Kuljanića predsjednikom Odbora.

Nadzornom odboru društva Đuro Đaković Holding d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Društva Zdravka Stipetića i članice Marije Tolić te izbor Vladimira Kovačevića novim predsjednikom, a Marka Bogdanovića članom.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom razriješena je i ponovno imenovana Kristina Čelić, predsjednica Upravnog odbora Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, kao i članovi Saša Medaković i Davor Grgić. Članovi Odbora Vesna Brkić, Aleksander Russo, Kažimir Vrankić i Teo Jašić razriješeni su, a novi članovi su Vlatka Plečko, Davor Škrlec, Ljubica Cvenić i Kristina Goreta.

Izmijenjena je Odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., te je Ivan Bubić opozvan dužnosti člana, a Alen Leverić dobio ovlast za novog člana Skupštine. Također se predlaže Skupštini opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Krešimira Cerovca, Nenada Debrecina, Damira Rajkovića i Igora Raguzina te izbor novih članova Vesne Bukarice, Kristine Čelić, Valentina Dujmovića i Veljka Ivančića. Predlaže se i opoziv dosadašnjeg direktora Društva Lea Preleca i imenovanje Ivora Županića novim direktorom, navodi u priopćenju Vladina Služba za odnose s javnošću. (Hina)