Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra do sada je zabilježeno 1.727 intervencija u kojima je sudjelovalo 5.313 vatrogasaca sa 1.816 vozila. Najviše intervencija je zabilježeno na području Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba.

Podaci po županijama:

· Grad Zagreb: zabilježeno 220 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 660 vatrogasaca sa 200 vatrogasnih vozila.

· U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 645 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 1950 vatrogasaca sa 650 vatrogasnih vozila.

· U Karlovačkoj županiji zabilježena je 216 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 650 vatrogasaca sa 232 vatrogasnih vozila

· U Sisačko-moslavačkoj županiji su zabilježene 158 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 474 vatrogasaca sa 162 vatrogasna vozila.

· U Osječko-baranjskoj županiji bilježimo 22 tehničke intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 85 vatrogasaca sa 31 vatrogasnim vozilom.

· U Požeško-slavonskoj županiji bilježimo 165 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 495 vatrogasaca sa 171 vatrogasnih vozila.

· U Vukovarsko-srijemskoj županiji bilježimo 40 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 96 vatrogasaca sa 22 vatrogasnih vozila.

· U Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno je 45 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 235 vatrogasaca sa 73 vatrogasnih vozila.

· U Varaždinskoj županiji zabilježena je 21 tehnička intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 67 vatrogasaca sa 47 vatrogasnih vozila.

· U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bilježimo 43 tehničke intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 153 vatrogasca sa 59 vatrogasnih vozila.

· U Brodsko-posavskoj županiji bilježimo 65 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 195 vatrogasaca sa 72 vatrogasnih vozila.

· U Koprivničko-križevačkoj županiji bilježimo 14 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 37 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila.

· U Primorsko-goranskoj županiji bilježimo 23 tehničke intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 70 vatrogasaca sa 23 vatrogasna vozila.

· U Istarskoj županiji bilježimo 50 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo oko 146 vatrogasaca sa 74 vatrogasnih vozila.