Osnovna djelatnost Udruge za kulturu “Ča?” je  promicanje  slobodnog, kreativnog i kulturnog izražavanja te promicanje životnih vrijednosti kroz književno, likovno i glazbeno stvaralaštvo te izražavanje na čakavštini, posebice kod djece i mladih.

U planu Udruge za kulturu “Ča?”  za 2012. godinu je projekt “Mucko Bucko”, projekt namjenjen najmlađima, koji uključuje:

  • književne i likovne radionice po dječjim vrtićima, osnovnim školama, knjižnicama, udrugama koje se bave  djecom idr. sličnim organizacijama,
  • tisak slikovnice s dječjim ilustracijama na temu bajke “Mucko Bucko”,
  • književna druženja,
  • likovni i književni natječaj,
  • tisak zbirke zajedničkih radova,
  • glazbene radionice s dječjim zborovima,
  • snimanje cd-a dječjeg zborskog pjevanja te
  • predstavljanje cjelokupnog projekta s ciljem motivacije djece na stvaralaštvo, kreativan rad i druženje te očuvanje dijalekta i kulture primorskoga kraja.

Sudjelovanjem u projektu iskazujete Vašu društvenu odgovornost.

Sredstva za donaciju mogu se uplatiti u Zagrebačkoj banci. Podaci za uplatu sredstava su sljedeći: Udruga za kulturu “Ča?”, Matični br. poslovnog subjekta:  2844460, Ž.r: 2360000-1102260006.

Po donaciji projekta Vaš će logotip biti istaknut u knjizi, na cd-u, na web stranici www.tatjanaudovic.com te svim promidžbenim aktivnostima koje se budu vršile vezano uz projekt (plakati, letci i sl.).

Logotip  se šalje na: [email protected] kao i adresu na koju će se poslati nekoliko primjeraka knjiga, nakon izlaska iz tiska.