Tribina Šri Lanka – Povratak zelenog raja, predavači Olga Jovanović i Goran Šafarek, KIC, 19 sati

KIC, Preradovićeva 5, tel. 4810 714, www.kic.hr

U sklopu znanstveno-istraživačke ekspedicije u Aziji, krajem 2009. i početkom 2010. godine Olga Jovanović i Goran Šafarek sudjelovali su u projektu revitalizacije kišne tropske šume na otoku Šri Lanci. Glavni cilj bilo je određivanje vrsta vodozemaca koje su se naselile u ovu mladu tropsku šumu. Da bi pokrili što veći broj staništa, penjali su se i visoko u krošnje. Zabilježili su neke od izuzetno rijetkih vrsta. Osim znanstvenog dijela, proveli su i nekoliko dana u budističkom samostanu okruženi džunglom i plantažama čaja.

Organizirano u suradnji s Udrugom za proučavanje i popularizaciju znanosti “Baobab”