Stara_gradska_vijecnica_inZagrebačka županija raspisala je natječaj za sufinanciranje projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini“. Sufinancirat će se troškovi nabave i ugradnje toplinske zaštite vanjske ovojnice (fasade) u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 26. kolovoza 2013. godine.

Pod opremom i radovima toplinske zaštite vanjske ovojnice smatraju se toplinska izolacija u izvedbi ETICS sustavom, sva ostala oprema i materijal neophodan za cjelovito izvođenje radova i ugradnju toplinske izolacije vanjskih zidova te usluge ugradnje navedene opreme.
Na natječaj se mogu javiti punoljetne fizičke osobe koje imaju izgrađeni objekt stavljen u funkciju stanovanja na području Zagrebačke županije. Pojedini korisnik može ostvariti potporu do maksimalno 50 posto ukupnih troškova, odnosno do najviše 35.000 kuna po kućanstvu. Od tog iznosa, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost snosi 40 posto, a Zagrebačka županija 10 posto troškova. Nepovratna novčana sredstva isplaćivat će se u obliku vrijednosnog kupona.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na navedeni natječaj najkasnije do 26. kolovoza 2013. godine. Informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se na službenoj web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org te na brojevima telefona 01/6009-475, 01/6009-457 i 01/3098-315. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 72/V, 10000 Zagreb, uz naznaku „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Zagrebačkoj županiji“ – Ne otvaraj. Također, zahtjevi se mogu predati i osobno na navedenoj adresi u pisarnici, prizemlje, soba br. 1.