Dani Marije Jurić Zagorke (Foto: Centar za ženske studije)Centar za ženske studije u suradnji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva na sudjelovanje na dvodnevnom međunarodnom znanstvenom skupu koji se održava u sklopu petih Dana Marije Jurić Zagorke s dvije teme – stalnom temom Zagorka – život, djelo, naslijeđe, i ovogodišnjom glavnom temom grad, granica, geografija.

Kao i ranijih godina, prihvaćaju sva izlaganja koja se bave Zagorkinim životom i djelom, no posebno pozivaju sudionice/ke da prijave izlaganja koja u Zagorkinim tekstovima prate figure i odnose grada, granice i geografije, ili se usredotočuju na Zagorkine naracije kao naracije putovanja. Također, zanimaju ih prilozi koji problematiku grada, granice i geografije stavljaju u odnos s feminističkom kritikom i različitim rodnim politikama. Dakle: koji su i kakvi gradovi Zagorkine literature? Kako Zagorka zamišlja grad? Kako bismo opisale Zagorkinu kulturnu geografiju? Oko kakvih se granica formira Zagorkino pripovijedanje? Oko kakvih se granica formira Zagorkino novinarstvo? Koje su rodne i političke implikacije tih prostora?

Pitanja srodnog tipa moguće je uputiti i u različitim književnopovijesnim, povijesnim, antropološkim, sociološkim, interdisciplinarnim i ostalim istraživanjima ženskog udjela u kulturi i društvu Hrvatske i šireg europskog prostora. Stoga pozivaju na prijavu izlaganja široko vezanih uz temu grada, granica i geografije, prostora i putovanja, koja mogu biti na teorijskom tragu dosadašnjeg programskog usmjerenja Dana i godišnjih tema (popularna kultura, orođena povijest, rod i politika, antifeminizam, feministički pristup), ali i iz novih perspektiva koje mogu obogatiti osnovno programsko usmjerenje skupa prema istraživanju ženskog autorstva.

Prihvaćaju se izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak izlaganja treba imati od 150 do 300 riječi, a s kraćim životopisom može se poslati do 15. rujna na adresu: Centar za ženske studije, Dolac 8, 10000 Zagreb, Hrvatska, odnosno na e-mail [email protected].