Ključni moment u razvoju svake zemlje je znanje upravljanja tehnološkim promjenama koje, s jedne strane, obuhvaćaju inovacije, odnosno komercijalizaciju novih tehnologija i rješenja, a s druge strane njihovu adaptaciju za vlastite potrebe.

Općenito, u Europskoj uniji, po pitanju zelenog razvoja, najbolje stoji sjever Europe. Ako promatramo Hrvatsku, novih industrijskih temelja nemamo, pa je svaki poticaj dobrodošao. Koncept Inovacija zelene industrije i Plavoga rasta trebao bi biti i hrvatska prirodna pozicija: koncept proizvodnje na ekološki način, proizvodi visoke dodane vrijednosti, kvaliteta u turizmu koja nije uslužno-ugostiteljskog, već industrijskog predznaka.

Inovacije zelene industrije

Kada se govori o Inovacijama zelene industrije (Green Industry Innovation), sva poduzeća i svi ekonomski sektori trebali bi biti uklopljeni u širi okvir dugoročne ekološke održivosti.  Inovacije zelene industrije po svojoj su naravi međusektorske i pružit će mogućnosti širokom spektru poduzeća. To bi moglo uključivati razvoj novih ili poboljšanih zelenih proizvoda i usluga, ekološki prihvatljiviji proizvodni proces ili zelenu organizacijsku inovaciju. Hrvatskim poduzećima to daje mogućnost da poboljšaju svoju konkurentnost smanjenom potrošnjom energije, vode i ulja, boljim iskorištavanjem sirovina i povećanom produktivnošću. Program potiče modernizaciju industrije, razvoj inovativnih rješenja povezanih s obnovljivom energijom, energetsku učinkovitost i smanjenje energetske potrošnje te smanjenje CO2 emisije i drugih emisija. Ostala specifična područja interesa mogu biti inovacije i ozelenjivanje poslovanja u sektorima poput prehrambene industrije, gospodarenja otpadom, drvne industrije i ostale prerađivačke industrije.

Kao jedan od primjera može nam poslužiti malo poduzeće iz Poljske čija se osnovna djelatnost odnosila na recikliranje plastičnog otpada. Odlučili su proširiti svoje poslovanje i automatizirati postojeći postupak recikliranja. Sredstvima iz norveških grantova uložili su u tri stroja za optičko sortiranje čime su zamijenili postupak ručnog sortiranja. Primijenjena tehnologija spada među najsuvremenija rješenja ove vrste u Poljskoj. Nova instalacija rezultirala je uštedom energije u procesu recikliranja, povećanom učinkovitošću recikliranja plastičnog otpada, kao i povećanjem prihoda od prodaje.

Norveški partner podržao je nositelje projekta međunarodnim poslovnim iskustvom i tehničkim znanjem u području sortiranja plastičnog otpada. Suradnja je započela ispitivanjem i istraživanjem kako bi se pronašla optimalna rješenja.

Anne Lise Rognlidalen
Director and Programme Manager u Hrvatskoj i Grčkoj

Plavi rast

Plavi rast (Blue growth) je dugoročna strategija za potporu održivom rastu u  morskom i pomorskom sektoru. Odnosi se na razvoj i ulaganje u pomorski sektor, razvoj proizvoda i rješenja povezanih s pomorskim, jezerskim i riječnim prometom, razvoj i ulaganje pomorski, riječni i jezerski turizam, razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju, razvoj i ulaganje u rudarske resurse iz morskog dna, razvoj rješenja na plavoj energiji, razvoj inovativnih proizvoda i rješenja povezanih s ribarstvom i akvakulturom, razvoj inovativnih proizvoda i rješenja povezanih s morskim otpadom te razvoj inovativnih tehnologija za opskrbu vodom, uključujući desalinizaciju.

Duga i razvedena obala i veliki broj otoka u Hrvatskoj stvaraju različite izazove u različitim regijama, ali i predstavljaju nove poslovne mogućnosti. Ovaj će Program podržati razvoj novih rješenja u pomorskom i maritimnom sektoru u cjelini.

Program potiče modernizaciju ribarskih brodica i trajekata, ulaganje i razvoj riječnog, jezerskog, obalnog i morskog (oceanskog) turizma, inovativne tehnologije za opskrbu vodom, uključujući desalinizaciju na otocima, rješenja za smanjenje morskog otpada, posebno plastičnog otpada u oceanu, bolju iskoristivost otpada iz ribarstva te razvoj poduzeća temeljenih na bio-ekonomiji. (Imajte na umu da Program za akvakulturu i obalni ribolov ima neka ograničenja te može podržati inovacije, ali ne i ulaganja u, primjerice kupnju brodova).

Kao jedan od primjera Plavog rasta može nam poslužiti norveška tvrtka Nofir AS koja prikuplja i reciklira ribarske mreže te odbačenu opremu iz ribolova i uzgoja ribe diljem Europe i Turske. Prikupljeni materijal se prevozi u tvornice u Litvi ili Turskoj gdje se rastavlja i priprema za recikliranje. Na taj način tvrtka, ne samo da sprječava bacanje starih ribarskih mreža u more, nego stvara nove, vrijedne proizvode poput odjeće, namještaja, tepiha i drugih proizvoda.

Innovation Norway upravlja dodjelom bespovratnih sredstva hrvatskom privatnom sektoru

Innovation Norway je javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva i glavni instrument norveške vlade za razvoj norveških poduzeća. Osnovan je 2004. spajanjem četiriju vladinih organizacija: Norveške turističke zajednice, Norveškog trgovinskog vijeća, Norveškog fonda za industrijski i regionalni razvoj, te Vladinog savjetodavnog ureda za izumitelje.

Innovation Norway ima urede u svim norveškim županijama, a sjedište im se nalazi u Oslu. Uredi im se nalaze i u 30 zemalja širom svijeta, s preko 700 zaposlenika, a od siječnja ove godine imaju svoje predstavništvo i u Zagrebu. Trenutačno je Innovation Norway voditelj fonda za poslovne programe EEA i Norway Grants u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj.

Program “Business Development and Innovation Croatia,  financiran iz norveške darovnice, dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants), nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru i odnosi se na inovativne tehnologije, procese i usluge, održivi razvoj poslovanja, „ozelenjivanje“ postojećeg poslovanja i poslovnih procesa kao i razvoj i implementaciju inovativnih proizvoda i usluga.

Zainteresirani poduzetnici više informacija i detaljne upute za prijave na natječaj, te prijavne obrasce mogu pronaći na mrežnoj stranici projekta: www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation.

Službeni kontakt za sve eventualne upite je putem e-maila [email protected] uz napomenu kako je službeni jezik za sve upite engleski.

 

Odgovori

Please enter your comment!
Please enter your name here