Normalizirano je stanje na području svih dalmatinskih županija, no mnoga naselja i dalje su odsječena. U čišćenju prometnica pomažu pripadnici Oružanih snaga, a traži se i pomoć zimskih službi iz kontinentalne Hrvatske.

Stanje na jugu Hrvatske zbog snježnih oborina i niskih temperatura neuobičajenih za to područje, polako se normalizira. No, očito se radi o kratkotrajnom predahu jer prognostičari već za danas i čitav novi tjedan najavljuju nove obilne snježne oborine i još niže temperature u čitavoj zemlji.

Prema izvješću Državne uprave za zaštitu i spašavanje, normalizirano je stanje u prometu na županijskim i državnim cestama u području Zadarske županije, no i dalje ima problema na nekim lokalnim cestama. Opskrba elektičnom energijom je normalizirana, osim u nekim selima u okolici Benkovca i Obrovca.

Oko 200 pripadnika Oružanih snaga RH pristiglo je u pomoć Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dogovoreno je angažiranje njihovih teških strojeva koji bi trebali doći u županiju s područja Knina, a koji bi čistili prometnicu od Knina prema Sinju i na području Tijavice.

Prema procjenama Stožera, na Vrgoračkom i Imotskom području je oko 120 sela i zaseoka odsječeno već tri dana.

Budući da zimske službe u toj županiji nisu u mogućnosti same doskora riješiti pitanje pristupa izoliranim naseljima, zatražena je dodatna pomoć nekoliko timova zimskih službi iz unutrašnjosti, a posebno se računa na pomoć Grada Zagreba.

Stanje se polako normalizira i na području Šibensko-kninske županije. Državne ceste te veći dio skradinskog zaleđa i cesta oko Skradina su prohodne. Pripadnici Oružanih snaga RH i djelatnici Hrvatskih cesta i dalje rade na pročišćavanju cesta na području općina Kistanje te se probijaju do, za sada odsječenog naselja, Ležajići. U tijeku je čišćenje drniškog zaleđa. Sutra na području Šibensko-kninske županije neće biti nastave, a dežurati će nekoliko vrtića.

Izvor: Javno.hr